Duomenų apsauga

Šią Privatumo ir slapukų politiką (toliau – Politika) taikome tais atvejais, kai lankotės „Vilnius yra mokykla“ interneto svetainėje. Ši Politika netaikoma, kai naršote kitų bendrovių interneto svetainėse, patekdami per „Vilnius yra mokykla“ interneto svetainę.

Duomenų valdytojo kontaktai:
VšĮ Vilniaus švietimo pažangos centras
Švitrigailos g. 11B, Vilnius
El. p. edu@vilnius.lt
Tel. nr. +370 660 31660

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai:
MB „Duomenų sauga“
El. p. dap@duomenu-sauga.lt
Tel. nr. +370 672 43319

Visais klausimais, susijusiais su duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis, duomenų subjektas turi teisę kreiptis į duomenų valdytoją arba duomenų apsaugos pareigūną aukščiau nurodytais kontaktais arba paštu, pateikiant duomenų valdytojo adresu. Siekiant užtikrinti konfidencialumą, kreipiantis į duomenų apsaugos pareigūną paštu, ant voko užrašoma, kad korespondencija skirta duomenų apsaugos pareigūnui.

Kokius Jūsų Asmens duomenis ir kokiais tikslais tvarkome?
Registracijos, prisijungimo ir paskyros administravimo tikslu tvarkomi šie asmens duomenys: mokytojo vardas (jeigu pateikiate), pavardė (jeigu pateikiate), el. pašto adresas, telefono numeris (jeigu pateikiate), darbovietė, dalykas (jeigu pateikiate), slaptažodis (saugome užkoduotą ir negalime jo matyti); įmonių darbuotojų el. pašto adresas, telefono numeris (jeigu pateikiate), atstovaujamos įmonės pavadinimas (jeigu patiekiate), adresas (jeigu pateikiate), slaptažodis (saugome užkoduotą ir negalime jo matyti).
Asmens duomenys gaunami iš Jūsų, kai registruojatės www.vilniusyramokykla.lt interneto svetainėje ir susikuriate savo vartotojo paskyrą.
Asmens duomenys tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu.
Jūsų asmens duomenys tvarkomi tol, kol galioja Jūsų paskyra arba kol pats juos pašalinate.

Registracijos į pamokas ir renginius vykdymo tikslu tvarkomi šie asmens duomenys: mokytojo vardas (jeigu pateikiate), pavardė (jeigu pateikiate), el. pašto adresas, telefono numeris (jeigu pateikiate), darbovietė, dalykas (jeigu pateikiate). Asmens duomenys gaunami iš Jūsų, kai registruojatės www.vilniusyramokykla.lt interneto svetainėje ir susikuriate savo vartotojo paskyrą. Asmens duomenys tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu. Jūsų asmens duomenys tvarkomi tol, kol galioja Jūsų paskyra arba kol pats juos pašalinate.

Prašymų, skundų ar kitų kreipimųsi nagrinėjimo tikslu tvarkomi šie asmens duomenys: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris bei kitą Jūsų pateikta informacija.

Asmens duomenys gaunami iš Jūsų, kai su mumis susiekiate per interneto tinklapyje esančia aktyvią užklausos formą arba el. paštu.
Asmens duomenys tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu.
Jūsų asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau kaip 1 metus nuo jūsų prašymo, skundo ar kitokio kreipimosi išnagrinėjimo. 

Teisės aktų nustatyta tvarka asmens duomenys gali būti perduoti teisėsaugos, teisminėms, ikiteisminėms ar kitoms valstybės ar savivaldybių institucijoms dėl jų atliekamų tyrimų ar nagrinėjamų ginčų. Mes taip pat naudojamės trečiųjų asmenų teikiamomis paslaugomis (pavyzdžiui, duomenų apsaugos pareigūno, trečiųjų asmenų suteikiamais serveriais, IT paslaugas teikiančių bendrovių ir kt.), kurių tinkamam suteikimui gali būti būtina suteikti prieigą prie mūsų tvarkomų fizinio asmens duomenų. Šiuo atveju mes užtikriname, kad duomenų tvarkytojai ir paslaugų teikėjai laikytųsi konfidencialumo bei tinkamos asmens duomenų apsaugos užtikrinimo pareigų.
Visą aktualią informaciją apie asmens duomenų tvarkymą galite rasti interneto tinklapio skiltyje „Duomenų apsauga“. Rekomenduojame periodiškai patikrinti ar esate susipažinę su aktualia informacija.

Duomenų subjekto teisės: gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą; susipažinti su savo asmens duomenimis; atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis; prašyti ištaisyti netikslius, papildyti neišsamius asmens duomenis; prašyti ištrinti (teisė „būti pamirštam“) asmens duomenis, jei tai galima pagrįsti viena iš priežasčių, numatytų Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 17 straipsnio 1 dalyje; prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, kai taikomas vienas iš atvejų, numatytų Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 18 straipsnio 1 dalyje; prašyti perkelti asmens duomenis; nesutikti su asmens duomenų tvarkymu.
Šias teises galima įgyvendinti teisės aktų nustatyta tvarka.
Turite teisę bet kada atšaukti šį sutikimą ir reikalauti nutraukti tolimesnį asmens duomenų tvarkymą, kuris yra vykdomas sutikimo pagrindu. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto asmens duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.
Duomenys nebus naudojami automatizuotiems sprendimams priimti duomenų subjekto atžvilgiu, įskaitant profiliavimą.

Naudodami slapukus, renkame duomenis apie lankytojų veiksmus naršant mūsų svetainėje. Slapukų tipai ir jų paskirtis yra pateikti lentelėje toliau.

Surinktus duomenis apie „Vilnius yra mokykla“ svetainės lankytojus atsakingai saugome nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimo. Darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos apie bendrovės klientus, įskaitant ir „Vilnius yra mokykla“ svetainės lankytojus. 

Slapukų naudojimas

Jums lankantis „Vilnius yra mokykla“ interneto svetainėje, siekiame, kad pateikiama informacija ir svetainės funkcijos būtų pritaikytos tik Jums. Tam reikalingi slapukai (angl. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, išsaugomi Jūsų interneto naršyklėje. Jie padeda mums atpažinti Jus kaip ankstesnį „Vilnius yra mokykla“ interneto svetainės lankytoją, išsaugoti Jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainės veikimą, leidžia stebėti lankymosi „Vilnius yra mokykla“ interneto svetainėje trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainės lankytojų skaičių. Analizuodami šiuos duomenis galime svetainę tobulinti, padaryti ją patogesnę Jums. Apsilankę „Vilnius yra mokykla“ interneto svetainėje, Jūs galite nurodyti, ar sutinkate, kad būtų naudojami slapukai. Jei nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar kitą įrenginį būtų įrašomi slapukai, bet kada galite atšaukti sutikimą juos naudoti, pakeitę parinktis ir ištrynę įrašytus slapukus. 

Duomenys apie naudojamus slapukus

Pavadinimas

Aprašymas

Sukūrimo momentas / Galiojimo laikas

CMSSESSIDX

Standartinis slapukas, naudojamas vartotojo sesijai palaikyti

Įėjimo į puslapį metu /
Iki interneto svetainės lango uždarymo

cookiesAgree

Slapukas, skirtas atpažinti, ar sutikote, kad būtų naudojami slapukai mūsų svetainėje

Pateikus sutikimą / Iki ištrynimo

cookiesLevelX

Slapukas, atskiriantis, kokius slapukus leidžiate naudoti mūsų svetainėje

Pateikus sutikimą / Iki ištrynimo

_ga

Šį slapuką naudoja įrankis „Google Analytics“, kad įvertintų vartotojo apsilankymo tikslus, parengtų ataskaitas apie tinklalapio aktyvumą svetainių operatoriams, kad šie galėtų pagerinti kliento patirtį lankantis svetainėje

Pateikus sutikimą /
2 metai

_gat

Šis slapukas naudojamas „Google Analytics“ statistinei informacijai apie interneto svetainės lankomumą rinkti

Pirmą kartą apsilankius puslapyje /
Iki sesijos pabaigos

_gid

Šis slapukas naudojamas „Google Analytics“, siekiant atpažinti asmenį

Pirmo įėjimo į puslapį metu /
2 dienos

 

Norėdami daugiau sužinoti apie slapukus, pavyzdžiui, kaip juos valdyti ar ištrinti, galite apsilankyti adresu http://www.allaboutcookies.org.
Norėdami sužinoti, kaip sustabdyti interneto puslapių stebėjimą „Google Analytics“ slapukais, galite apsilankyti adresu http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Slapukų rūšys

Slapukai yra seanso ir ilgalaikiai bei pirmosios arba trečiosios šalies slapukai. Toliau paaiškinsime, ką reiškia šie terminai, kad galėtumėte geriau suprasti, kas yra mūsų naudojami slapukai ir kokia jų paskirtis.

Seanso slapukai
Seanso slapukai leidžia Jus atpažinti per vieną apsilankymą mūsų svetainėje, kad visi puslapio pakeitimai ar parinktys būtų įsimenami keliaujant iš vieno puslapio į kitą. Šie slapukai leidžia greitai ir lengvai eiti per daugybę svetainės puslapių, kad kaskart apsilankius naujoje vietoje nereikėtų iš naujo apdoroti informacijos. Seanso slapukai yra laikini ir ištrinami vos tik užveriate naršyklę ar atsijungiate nuo svetainės.

Ilgalaikiai slapukai
Ilgalaikiai slapukai – tai tokie slapukai, kurie nustatytą laikotarpį išlieka Jūsų kompiuteryje pasibaigus naršymo seansui, todėl gali užfiksuoti tam tikras naudotojų parinktis arba veiksmus, kai svetainė aplankoma dar kartą.

Pirmosios šalies slapukai
Tai slapukai, kurie reikalingi, kad „Vilnius yra mokykla“ svetainė galėtų tinkamai funkcionuoti.

Trečiųjų šalių slapukai
Tai slapukai, kuriuos naudoja kitos organizacijos per mūsų svetainę. Mūsų „Vilnius yra mokykla“ svetainėje naudojami „Google Analytics“ slapukai, skirti svetainės lankomumui analizuoti. „Google Analytics“ anonimiškai renka informaciją apie lankytojų skaičių, vietą, iš kurios buvo naudojamasi mūsų svetaine, ir kokios svetainės dalys buvo naršomos lankytojų. Šie slapukai yra sukurti sistemai „Google Analytics“. Plačiau apie „Google Analytics“ – http://www.google.com/analytics.

Bet kokia informacija, surinkta per slapukus, yra saugoma iki slapukų galiojimo pabaigos ir nėra naudojama kitais nei šioje Politikoje nurodytais tikslais.

Mūsų svetainėje yra nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius. Atkreipiame dėmesį, kad „Vilnius yra mokykla“ nėra atsakinga už tokių interneto tinklalapių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo principus. Tad, jei paspaudę nuorodą iš „Vilnius yra mokykla“ interneto svetainės pateksite į kitus tinklalapius, turėtumėte atskirai pasidomėti jų privatumo politika.

Jeigu Jūs manote, kad Jūsų duomenis mes tvarkome pažeisdami duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus, mes visuomet pirmiausia prašome kreiptis tiesiogiai į mus. Jeigu Jūsų netenkins mūsų siūlomas problemos išsprendimo būdas arba, Jūsų nuomone, mes nesiimsime pagal Jūsų prašymą būtinų veiksmų, Jūs turėsite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, LT-10312 Vilnius; tel. (8 5) 212 7532; el. paštas: ada@ada.lt).

Kilus klausimų ar norėdami įgyvendinti savo teises, susisiekite su mumis el. paštu info@vilniusyramokykla.lt arba kitais šioje svetainėje nurodytais būdais.

 

Paskutinio atnaujinimo data: 2023 m. rugsėjo 11 d.

Visos pamokos
Kaip naudotis?