fotocredit_s-ziura-naujamiestis_1684932587-39904989386874846683b48e523f1128.jpg

Pažink geriau Naujamiestį

Maksimalus dalyvių skaičius: 15
Pamoką sukūrė - Giedrė Ziezienė
  • Anglų k.
  • 7 klasei
  • Lauke
  • V. Mykolaičio-Putino g. 5, Vilnius
  • Pamoką veda
    Mokytojas
  • 3 val.

Ką pasakoja Tauro kalno legenda?

Pamoka apie Naujamiestį skirta apibendrinti 7 klasės anglų kalbos kursą.

Užduotys parengtos remiantis 'Prime Time 2' vadovėlio 1-3 modulio temomis.

Siūloma susieti išeitą visų metų medžiagą su kaimynystėje esančiais objektais ir vietomis. Pamokos planą galima adaptuoti bet kuriai kitai Vilniaus miesto seniūnijai.

Pamokos tikslas

Susieti išeitą visų metų medžiagą su kaimynystėje esančiais objektais ir vietomis.

Pamokos planas

Uždaviniai:
1. Pasirinktu būdu susieti bent 10 frazių apie kalėjimą ir gatvės ypatybes, panaudojant jas taisyklingai sakiniuose.
2. Pasirinktu būdu sukurti dialogą tarp policininko ir nusikaltėlio iš bent 6 sakinių, panaudojant Past Simple ir Past Continuous laikus taisyklingai.
3. Pasirinktu būdu išanalizuoti legendą apie Tauro kalną ir atsakyti į teksto suvokimo klausimą.

Planas:
1. Mokiniai fotografuoja gatvės ypatybes, užrašo nufotografuotus žodžius į užduočių lapą.
2. Mokiniai inscenizuoja ir fotografuoja nusikaltimą, pildo užduočių lapą frazes, susijusias su nusikaltimais.
3. Mokiniai klausosi legendos apie Tauro kalną ir atsako į teksto suvokimo klausimą.
4. Mokiniai dirba pasirinktu būdu ir sukuria trumpą dialogą, panaudodami Past Simple ir Past Continuous gramatinius laikus.
5. Visi kartu susėda ir susiskaičiuoja taškus.

Apibendrinimas / Refleksija

Kompetencijos

Komunikavimo
Kūrybiškumo
Pažinimo
Pilietiškumo
Socialinė

Temos ugdymo programose

Kultūrinis gyvenimas, maitinimasis, susisiekimas, jaunimo problemos.

Pamokos vieta:

Naujamiesčio seniūnija, V. Mykolaičio-Putino g. 5, Vilnius
Visos pamokos
Kaip naudotis?