faktai-ir-nuomones-apie-vilniu_57_01718866432-f0855311b6189976f8768c9ff7b077bd.jpg

Faktai ir nuomonės apie Vilnių

Maksimalus dalyvių skaičius: 15
Pamoką sukūrė - Aistė Šakalienė
  • Anglų k.
  • 7 klasei
    8 klasei
  • Lauke
  • Vilnius
  • Pamoką veda
    Mokytojas
  • 45 min

Ar tave tai nustebino?

Anglų k. pamoka, kurioje mokiniai, imdami interviu iš praeivių, praktiškai įtvirtina žinias apie „fact and opinion“ skirtumus, gilina kalbėjimo įgūdžius.

Mokiniai atlieka „fact and opinion“ tyrimą viešoje Vilniaus erdvėje. Klasėje apibendrina gautus atsakymus, parengia pristatymus. Diskutuoja, kas labiausiai nustebino.

Pamoka sukurta Katedros aikštėje, bet gali būti pravedama bet kurioje lankomoje Vilniaus vietoje.


Nuotrauka iš https://shorturl.at/aqv64

Pamokos tikslas

Praktiškai ir kūrybiškai įtvirtinti „fact and opinion“ sąvokas.

Pamokos planas

1. Moksleiviai susipažįsta su „fact and opinion“ sąvokomis, kuria klausimynus, kuriuos naudos praeivių apklausai viešose Vilniaus erdvėse.
2. Klasė keliauja į Katedros aikštę ar kitą judrią Vilniaus vietą.
3. Mokiniai grupelėmis apklausia praeivius pagal sukurtą klausimyną, atsakymus fiksuoja užduočių lape arba įrašo diktofonu.
4. Grįžę grupelėse apibendrina surinktą informaciją ir parengia pristatymus, kuriuose pateikia iš praeivių sužinotus faktus ir/arba nuomonę apie Vilnių.
5. Dalijasi įspūdžiais, kas labiausiai nustebino.

Kompetencijos

Komunikavimo
Kūrybiškumo
Pažinimo

Temos ugdymo programose

Opinion

Pamokos vieta:

Senamiesčio seniūnija, Vilnius
Visos pamokos
Kaip naudotis?