compare-kadr_1712049887-8b77d396ff52712f2a40d18818141115.png

Surask ir palygink

Maksimalus dalyvių skaičius: 21
Pamoką sukūrė - Indre Sandell
  • Anglų k.
  • 6 klasei
    7 klasei
  • Lauke
  • Rotušės aikštė
  • Pamoką veda
    Mokytojas
  • 45 min

Ar gebu anglų k. palyginti aplinkoje esančius objektus?

Mokiniai praktiškai panaudos ir įtvirtins klasėje įgytas žinias apie anglų k. būdvardžių laipsniavimą.

Bendradarbiaudami grupelėse, moksleiviai tyrinėja Vilnių, stebi ir taisyklingai palygina įvairius objektus, naudodami skirtingas būdvardžių laipsniavimo formas. Užduoties atlikimą fiksuoja lape.

Grįžę į mokyklą, mokiniai gali parengti pristatymą su rastais ir palygintais objektais, įterpdami nuotraukas ir pateikdami aprašymus.


Nuotrauka iš https://shorturl.at/ampZ4.

Pamokos tikslas

Įtvirtinti žinias apie anglų k. būdvardžių laipsniavimą.

Pamokos planas

1. Pristatomas pamokos tikslas, uždaviniai.
2. Mokiniai paskirstomi / pasiskirsto grupelėmis.
3. Naudodamiesi užduočių lapu, mokiniai grupelėse tyrinėja mokytojo nurodytą teritoriją ir ieško objektų, kuriuos galėtų palyginti.
4. Radę objektus, juos nufotografuoja ir palygina naudodami įvairius būdvardžius ir būdvardžių palyginimo struktūras.
5. Atlikę užduotį mokiniai susirenka į mokytojo nurodytą vietą, pasidalina darbo rezultatais.
6. Mokiniai asmeniškai užpildo darbo grupėse refleksijos formą.
7. Galimas pratęsimas - grįžus į mokyklą parengti pristatymą su rastais ir palygintais objektais, įterpiant nuotraukas ir pateikiant aprašymus.

Kompetencijos

Komunikavimo
Pažinimo

Temos ugdymo programose

Būdvardžių laipsniavimas

Pamokos vieta:

Senamiesčio seniūnija, Rotušės aikštė
Visos pamokos
Kaip naudotis?