gatves-meno-reklamos-kampanija_57_01673100045-69967c3741dc961e555cb31e763d7888.png

Gatvės meno reklamos kampanija

5
Maksimalus dalyvių skaičius: 30+
Pamoką sukūrė - Daiva Vyšniauskienė
  • Anglų k.
  • 11 klasei
    12 klasei
  • Lauke
  • Švitrigailos g. 29
  • Pamoką veda
    Mokytojas
  • 1:30 val.

Kaip gali kalba papildyti gatvės meną?

Mokiniai kurs audiovizualinius tekstus, reklamuodami pasirinktus gatvės meno kūrinius.

Pamokos tikslas

Lavinti mokinių gebėjimą kurti audiovizualinius tekstus konkrečiam tikslui pasiekti.

Pamokos planas

Mokiniai kurs audiovizualinius tekstus (įgarsintos pateiktys su užrašais, videofilmukas, arba videoreportažas) apie gatvės meno kūrinius, pritaikydami numatytai auditorijai ir kontekstui tinkamą registrą, demonstruodami leksinę įvairovę ir gramatinės raiškos sklandumą.
1. Mokiniai pasikartoja menų kontekstui tinkamą žodyną, sudaro teminį žodžių banką ir atlieka užduotis žodynui įtvirtinti.
2. Mokiniai aptaria gatvės meno koncepciją, susipažįsta su gatvės meno kūriniais.
3. Mokytojas pateikia užduotį – sukurti reklaminį audiovizualinį tekstą (apie 5 min.) – bei vertinimo kriterijus.
4. Mokiniai dirba poromis ir pagal pasirinktą maršrutą apžiūri gatvės meno kūrinius, renka medžiagą, filmuoja, analizuoja aplinką ir t. t.; kuria reklaminius audiovizualinius tekstus.
5. Dirba savarankiškai, konsultuodamiesi su mokytoju (mokytojais), naudojasi įvairiomis skaitmeninėmis priemonėmis ir tekstų rengyklėmis, baigia kurti darbus.
6. Pristato savo kūrinius klasei (ar didesnei mokyklos bendruomenei), pateikia kritinį komentarą, pasidalija patirtimi bei pareiškia požiūrį gatvės meno tema.
7. Darbų aptarimas, refleksija.

Kompetencijos

Komunikavimo
Kultūrinė
Kūrybiškumo
Pažinimo
Pilietiškumo
Socialinė
Skaitmeninė

Temos ugdymo programose

Audiovizualinio teksto kūrimas, makrointencijos (informuoti, apibūdinti, argumentuoti), kalbos vartojimas menų kontekste.

Pamokos vieta:

Naujamiesčio seniūnija, Švitrigailos g. 29
Visos pamokos
Kaip naudotis?