improvizacija-nesekmes-ir-sekmes-kelionese_57_01694337282-78ebb8d232853d6f8914b9b6189771cf.jpg

Improvizacija: nesėkmės ir sėkmės kelionėse

Maksimalus dalyvių skaičius: 30
Pamoką sukūrė - Gintaras Tubelis
  • KITA,
    Anglų k.
  • 9 klasei
  • Lauke
  • Čiobiškio gatvė
  • Pamoką veda
    Mokytojas
  • 1:30 val.

Kaip orientuotis besikeičiančioje aplinkoje?

Mokiniai gebės greitai ir kritiškai reaguoti. Lavins kritinio ir kūrybinio mąstymo gebėjimus. Gebės interpretuoti situaciją ir aplinkinius. Gerins kultūrinės raiškos – improvizacijos įgūdžius. Tobulins komandinio darbo įgūdžius. Gilins kultūrinį sąmoningumą. Vertins ir argumentuotai išsakys savo nuomonę, diskutuos.

Pamoka gali vykti bet kokioje patogioje Vilniaus miesto dalyje: gatvėje, aikštėje, parke ar kitur.

Pamokos autoriai: teatro mokytojas metodininkas Gintaras Tubelis ir anglų kalbos mokytoja metodininkė Jolanta Liubkevič.

Pamokos tikslas

Greita reakcija į besikeičiantį scenarijų, meninė improvizacija.

Pamokos planas

Anglų kalbos pamokose


Introduction and practice of the vocabulary per usual. Reading and listening activities related to the topic and in depth reflections after these activities.
Note: the amount of the vocabulary and exercises done during the English classes strongly depends on the base level of the students and the series of the textbooks used by the teacher. The class was based on Insight Intermediate. Nonetheless, it can be done with any other textbook.


Teatro pamokose vyksta susipažinimas ir diskusija apie forumo teatro metodiką.


„Teatras yra žinojimo forma: jis galėtų ir turėtų būti priemonė visuomenei transformuoti. Teatras gali padėti mums sukurti savo ateitį, vietoj to, kad jos tiesiog lauktume.“ Augusto Boal.

Kompetencijos

Komunikavimo
Kultūrinė
Kūrybiškumo
Pažinimo
Pilietiškumo
Socialinė

Temos ugdymo programose

Kelioninis žodynas

Pamokos vieta:

Šeškinės seniūnija, Čiobiškio gatvė
Panašios pamokos
Visos pamokos
Kaip naudotis?