istorines-kaledos_57_01694337253-20bb671d6fe1f1a1094d90b67e87126a.jpg

Istorinės Kalėdos

Maksimalus dalyvių skaičius: 30
Pamoką sukūrė - Gintaras Tubelis
  • Anglų k.
  • 9 klasei
  • Viduje
  • S. Konarskio g. 49, Vilnius
  • Pamoką veda
    Mokytojas
  • 1:30 val.

Ar svarbi siunčiama žinutė?

Remiantis Pirmojo pasaulinio karo Kūčių paliaubų istorija ir jos apipavidalinimu reklamoje, mokiniai pasirinks įdomiausią istorijos įvykį, nutikusį šventiniu laikotarpiu ir sukurs trumpą reklaminį filmuką anglų kalba.

Mokiniai lavins komandinio darbo įgūdžius. Gebės nusakyti idėjos šaltinį ir sumanymą. Gilins sociokultūrinį pažinimą. Suvoks meno dermę su visuomene. Lavins režisavimo ir vaidmens atlikimo įgūdžius.

Pamoka gali vykti LRT televizijoje ar bet kurioje reklamos agentūroje.

Pamokos autoriai: teatro mokytojas metodininkas Gintaras Tubelis ir anglų kalbos mokytoja metodininkė Jolanta Liubkevič.

Pamokos tikslas

Idėjos šaltinio identifikavimas. Meno ir visuomenės dermės suvokimas.

Pamokos planas

Anglų kalbos pamokose

One class preparation: watching a famous advertisement based on Christmas truce. (https://www.youtube.com/watch?v=NWF2JBb1bvM) Work in pairs – find other important historical events that happened during the Christmas period. Discussion in class. Homework assignment – to make the video for the integrated class.

Teatro pamokose nagrinėjamas reklamos kūrimo procesas. Reklamas sudaro tekstas, paveikslėliai, garsai, animacija. Gali būti naudojamos visos dedamosios dalys arba kelios iš jų, priklausomai nuo kuriamos reklamos sumanymo.

Kompetencijos

Kultūrinė
Kūrybiškumo
Pažinimo
Socialinė

Temos ugdymo programose

Istoriniai įvykiai.

Pamokos vieta:

Naujamiesčio seniūnija, S. Konarskio g. 49, Vilnius
Visos pamokos
Kaip naudotis?