jungtinis-etiudas_57_01694337235-6fe5c300b9e0ac86773d07079176f4cf.png

Jungtinis etiudas

Maksimalus dalyvių skaičius: 30
Pamoką sukūrė - Gintaras Tubelis
  • Anglų k.
  • 9 klasei
  • Viduje
  • Universiteto g. 5, Vilnius
  • Pamoką veda
    Mokytojas
  • 1:30 val.

Kas svarbiausia kuriant pasakojimą?

Mokiniai gebės analizuoti tekstą ir kritiškai vertinti savo bei kitų kūrybą. Lavins komandinio darbo įgūdžius. Tobulins gebėjimą konstruktyviai kritikuoti ir reikšti savo nuomonę argumentuotai.

Pamoka gali vykti Vilniaus universiteto teatro salėje arba bet kokioje teatrinėje aplinkoje.

Pamokos autoriai: teatro mokytojas metodininkas Gintaras Tubelis ir anglų kalbos mokytoja metodininkė Jolanta Liubkevič.

Pamokos tikslas

Istorijos pasakojimas / rašymas naudojant būtuosius laikus, istorijų apjungimas, scenarijaus kūrimas, veikėjų analizė.

Pamokos planas

Anglų kalbos pamokose:

The cycle of classes on past tenses. Presentation and practice classes per usual. Providing a week for a homework assignment to individually write a short script for a play using past tenses. Discuss and correct the homework in class, put students in groups of five and give them an assignment to connect their scripts into one and keep at least one character from each original script. Monitor and help when necessary.

Teatro pamokose:

Išsiaiškinama, kas yra etiudas. Aptariamos jo dedamosios dalys.

Kompetencijos

Komunikavimo
Kultūrinė
Kūrybiškumo
Pažinimo
Socialinė

Temos ugdymo programose

Būtieji laikai

Pamokos vieta:

Senamiesčio seniūnija, Universiteto g. 5, Vilnius
Visos pamokos
Kaip naudotis?