lobiu-medziokle-su-goosechase_57_01701189214-4ee6198c0db2c7f1c051b9610954415d.jpg

Lobių medžioklė su „Goosechase“

Maksimalus dalyvių skaičius: 30
Pamoką sukūrė - Snieguolė Imbrasienė
 • Anglų k.
 • 9 klasei
  10 klasei
  11 klasei
  12 klasei
 • Lauke
 • Žaliasis tiltas
 • Pamoką veda
  Mokytojas
 • 2:15 val.

Ar gerai pažįsti Vilnių?

Mokiniai, grupėse atlikdami 20 žaismingų užduočių ir naudodamiesi „Goosechase“ programėle, centre ir senamiestyje ieškos miesto kultūros, istorijos, architektūros lobių.

Bendraudami tarpusavyje, su miesto gyventojais bei svečiais, ugdysis bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius. Originaliai pateiks savo sukurtus audiovizualinius tekstus.

Pamoka skatina mokinių domėjimąsi gimtuoju miestu, lavina kritinį mąstymą kuriant strategijas, problemų sprendimo įgūdžius naudojant IT įrankius („Goosechase“ programėlę).

Pamokoje siekiama ugdyti mokinių kalbinius gebėjimus (produkavimą, interakciją, recepciją ir mediaciją) bei pažinimo, komunikavimo, kūrybiškumo ir kitas kompetencijas.


Pamoką parengė anglų kalbos mokytoja metodininkė Snieguolė Imbrasienė ir anglų kalbos vyresnioji mokytoja Virginija Vilkauskienė.

Pamoka sukurta naudojant Erasmus+ projekto „Kalbų mokymas(is) ir technologijų taikymas skaitmeniniame pasaulyje, įtraukusis ugdymas“ metu įgytą patirtį.

Pamokos tikslas

Ugdyti mokinių kalbinius gebėjimus, pažinimo, komunikavimo ir kitas kompetencijas.

Pamokos planas

1. Mokiniai suskirstomi į komandas. Komandos išsirenka lyderius, kurie į savo telefoną atsisiunčia „Goosechase“ programėlę.

2. Pamokos pradžia – prie Žaliojo tilto (Kalvarijų g. 2). Mokytojas įjungia užduotis, komandos lyderis jas mato savo programėlėje telefone.

3. Mokiniai per dvi valandas atlieka 20 užduočių pasirinkta tvarka. Įvykdę kiekvieną užduotį, jie įkelia nuotrauką arba vaizdo įrašą į programėlę ir gauna atitinkamą taškų skaičių.

4. Pamokos pabaiga – prie Vilniaus katedros varpinės (Katedros aikštė). Visi susirenka ir aptaria veiklą, pasidalina savo atradimais, nuotraukomis, vaizdo medžiaga bei įspūdžiais.

Kompetencijos

Komunikavimo
Kūrybiškumo
Pažinimo
Skaitmeninė

Temos ugdymo programose

Gyvenamoji aplinka

Pamokos vieta:

Senamiesčio seniūnija, Žaliasis tiltas
Panašios pamokos
Visos pamokos
Kaip naudotis?