menas-pokalbis-su-savimi-ir-kitu_57_01694337263-bbb9a73552839098e93af9d1e5acfeaf.jpg

Menas – pokalbis su savimi ir kitu

Maksimalus dalyvių skaičius: 30
Pamoką sukūrė - Gintaras Tubelis
  • Anglų k.
  • 9 klasei
  • Viduje
  • Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
  • Pamoką veda
    Mokytojas
  • 1:30 val.

Ar lengva išgirsti save ir kitą?

Mokiniai gebės kritiškai įvertinti asmeninę literatūrinę – kultūrinę patirtį, reikšti nuomonę, diskutuoti apie įvairaus pobūdžio kultūros tekstuose svarstomas temas ir problemas. Tobulins retorikos gebėjimus. Gilins kultūrinį sąmoningumą. Gebės vizualiai išreikšti asmeninę literatūrinę – kultūrinę patirtį.

Pamoka gali vykti artimiausioje bibliotekoje, skaitykloje.

Pamokos autoriai: teatro mokytojas metodininkas Gintaras Tubelis ir anglų kalbos mokytoja metodininkė Jolanta Liubkevič.

Pamokos tikslas

Didžiausią įspūdį palikusio meno kūrinio veikėjo pristatymas anglų kalba.

Pamokos planas

Anglų kalbos pamokose

One English class (most likely at the beginning of the school year) is dedicated to getting to know each other. The aim is for the students to have enough knowledge about each other to later be able to ask questions and identify characters during the integrated class. Some of the suggestions for this get-to-know-me-better class are: speed dating activity, two truths and a lie, YTT. The task for the integrated class is assigned as homework. During a set period of time (not less than a week) a teacher helps and guides when necessary.

Teatro pamokose

Pasirinkto personažo, atrasto literatūroje, kino ar animaciniame filme, spektaklyje, balete, operoje arba parodoje, padedančio atskleisti SAVO asmenybės individualumą ir charakterį aptarimas.
Įkūnijimo galimybių ir priemonių aptarimas.

Kompetencijos

Kultūrinė
Kūrybiškumo
Pažinimo
Socialinė

Temos ugdymo programose

Klausimų formulavimas.

Pamokos vieta:

Naujamiesčio seniūnija, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Visos pamokos
Kaip naudotis?