miesto-istorijos-reportazas-is-vilniaus-miesto-gatviu_57_01697894257-e1ef95d9badb9d0a650758dd6bdd41ff.jpg

Miesto istorijos - reportažas iš Vilniaus miesto gatvių

Maksimalus dalyvių skaičius: 30
Pamoką sukūrė - Gintaras Tubelis
 • KITA,
  Anglų k.
 • 9 klasei
  10 klasei
 • Lauke
 • Vilniaus miestas
 • Pamoką veda
  Mokytojas
 • 1:30 val.

Ką mums pasakoja Vilniaus gatvės?

Mokiniai gebės ieškoti informacijos įvairiuose šaltiniuose, ją analizuoti, pasirinkti ir pritaikyti pagal poreikius. Gerins komandinio darbo įgūdžius. Gilins supratimą apie konteksto kūrimą, sociokultūrinį pažinimą.

Remdamiesi surinkta medžiaga ir asmenine patirtimi, mokiniai, dirbdami grupėse, sukurs reportažą iš pasirinktos apleistos Vilniaus miesto vietos. Reportažas turi skatinti pokytį, t.y. tobulinti, gerinti ar keisti miestiečių būtį. Reportažas kuriamas anglų kalba, trukmė iki 10 minučių.
Pamoka gali vykti bet kurioje Vilniaus miesto gatvėje.

Pamokos autoriai: teatro mokytojas metodininkas Gintaras Tubelis ir anglų kalbos mokytoja metodininkė Jolanta Liubkevič.

Pamokos tikslas

Sukurti pokytį skatinantį reportažą iš pasirinktos Vilniaus vietos.

Pamokos planas

Anglų kalbos pamokose
The English class is based on a project of Candy Chang that was carried out in New Orleans (read more https://candychang.com/work/i-wish-this-was/). The students are introduced to the vocabulary defining buildings. After they are familiarized with both the project and the vocabulary they are given some examples from Europe which they then try to describe and predict what these objects will be useful as.

Teatro pamokose
Analizuojama reportažo sąvoka, tikslas, skiriamieji bruožai, žanrai, stiliai, reporterio vaidmuo.

Integruotos pamokos metu vyksta paruoštų reportažų pristatymas, komentavimas, aptarimas, įsivertinimas ir vertinimas.
Klasės draugai vertina atlikto darbo kokybę, originalumą, įtaigą.
Galutinis vertinimas susideda iš mokinių ir mokytojų suminio vertinimo.

Kompetencijos

Komunikavimo
Kultūrinė
Kūrybiškumo
Pažinimo
Pilietiškumo
Socialinė
Skaitmeninė

Temos ugdymo programose

Pastatus apibūdinantis žodynas.

Pamokos vieta:

Senamiesčio seniūnija, Vilniaus miestas
Panašios pamokos
Visos pamokos
Kaip naudotis?