ne-vaikiskos-dainos_57_01694337202-8679dc157e2c098d7263477bed1840b0.jpg

(Ne)vaikiškos dainos

Maksimalus dalyvių skaičius: 30
Pamoką sukūrė - Gintaras Tubelis
  • Anglų k.
  • 9 klasei
  • Lauke
  • Šeškinės turgus
  • Pamoką veda
    Mokytojas
  • 1:30 val.

Kaip galime spręsti globalines problemas?

Mokiniai sukurs vaizdo įrašą arba sceninį etiudą, remiantis vaikiška dainele, visiškai jos nemodifikuojant.

Mokiniai lavins sociokultūrinį pažinimą. Gebės atrinkti reikiamą medžiagą. Lavins gebėjimą kritiškai vertinti. Lavins argumentavimo įgūdžius.

Pamoka gali vykti bet kokioje Vilniaus miesto erdvėje. Pamokos kokybę užtikrins planšetės, kuriose bus peržiūrėti mokinių paruošti vaizdo darbai.

Pamokos autoriai: teatro mokytojas metodininkas Gintaras Tubelis ir anglų kalbos mokytoja metodininkė Jolanta Liubkevič.

Pamokos tikslas

Vaikiškų dainelių interpretacija, jas transformuojant panaudojus globalines tematikas.

Pamokos planas

Anglų kalbos pamokose:


No prior special preparation needed. The integrated class happens as soon as students learn the vocabulary related to global issues and have enough linguistic capacity to discuss these issues.


Teatro pamokose mokiniai nagrinės globalines problemas.


Remiantis e-terminai.lt, šiuolaikinio pasaulio socialiniai reiškiniai ir procesai, kurie savo apimtimi ir reikšmingumu yra pasaulinio masto, susiję su gyvybiniais visų šalių ir tautų interesais. Globaliniai, nes problemas išspręsti galima tik pasitelkus bendras pasaulio visuomenės jėgas. Visų globalinių problemų centras ir jungianti grandis yra žmonija ir jos ateitis.

Kompetencijos

Komunikavimo
Kūrybiškumo
Pažinimo
Pilietiškumo
Socialinė
Skaitmeninė

Temos ugdymo programose

Globalių problemų terminų žodynas.

Pamokos vieta:

Šeškinės seniūnija, Šeškinės turgus
Visos pamokos
Kaip naudotis?