pigmalionas_57_01694587824-5ae2ce1416d1efebf90c4bf32e8c6ab2.jpeg

„Pigmalionas". Trumpa pjesė

Maksimalus dalyvių skaičius: 30
Pamoką sukūrė - Gintaras Tubelis
  • Anglų k.
  • 11 klasei
  • Viduje
  • VU teatro salė, Universiteto g. 3
  • Pamoką veda
    Mokytojas
  • 1:30 val.

Kas yra Pigmalionas?

Remiantis George Bernard Shaw pjese „Pigmalionas“ mokiniai kurs sceninę interpretaciją - etiudą, naudodami skirtingas meninės raiškos priemones: vaidybą, muziką, judesį, šokį ir kita. Remdamiesi pjesės analize ir asmenine patirtimi, atskleis pagrindinę mintį, sukurs pasirinktų personažų charakterius. Lavins kritinio ir kūrybinio mąstymo gebėjimus. Gebės greitai ir kritiškai reaguoti. Gebės interpretuoti situaciją ir aplinkinius. Gerins kultūrinės raiškos – improvizacijos įgūdžius. Tobulins režisūros ir vaidmens atlikimo gebėjimus bei komandinio darbo įgūdžius. Gilins kultūrinį sąmoningumą. Vertins ir argumentuotai išsakys nuomonę, diskutuos.


Pamoka gali vykti Vilniaus universiteto teatro salėje ar kitoje teatrinėje erdvėje.

Pamokos autoriai: teatro mokytojas metodininkas Gintaras Tubelis ir anglų kalbos mokytoja metodininkė Jolanta Liubkevič.

Pamokos tikslas

Sukurti sceninę interpretaciją-etiudą, naudojant skirtingas meninės raiškos priemones.

Pamokos planas

Anglų kalbos pamokose:


Reading and analysis of an excerpt from the play. Discussion of the context and analysis of the vocabulary used in the play.


Teatro pamokose išsiaiškinama apie Pigmalioną. Skaitomos ir analizuojamos pjesės ištraukos.

Šios integruotos pamokos metu vyksta paruoštų etiudų pristatymas, sceninių sprendimų argumentavimas, analizė, įsivertinimas ir vertinimas.
Klasės draugai vertina atlikto darbo kokybę, originalumą, įtaigą.
Galutinis vertinimas susideda iš mokinių ir mokytojų suminio vertinimo.

Kompetencijos

Komunikavimo
Kultūrinė
Kūrybiškumo
Pažinimo
Socialinė

Temos ugdymo programose

Pjesės ištraukos skaitymas ir analizė.

Pamokos vieta:

Senamiesčio seniūnija, VU teatro salė, Universiteto g. 3
Visos pamokos
Kaip naudotis?