planuojame-kelione-po-vilniu_57_01717669399-df8911840a83fe5818159d416070b1b5.jpeg

Planuojame kelionę po Vilnių

Maksimalus dalyvių skaičius: 15
Pamoką sukūrė - Aistė Šakalienė
  • Anglų k.
  • 5 klasei
    6 klasei
  • Lauke
  • Verkių rūmai
  • Pamoką veda
    Mokytojas
  • 45 min

Ar padėsi turistams atrasti Vilnių?

Mokiniai anglų kalba sukuria kelionės maršrutą po Vilnių.

Prieš pamoką jie susipažįsta su kelionių rūšimis ir pasidalina grupėmis. Komandose nusprendžia, kokios rūšies kelionę pol Vilnių planuos, iš karto atrenka 5 galimus objektus.

Keliauja į miestą, fotografuoja maršruto objektus, ieško įdomesnių detalių ar vietų maršruto papildymui. Savo kelionės idėją ir atradimus pristato klasės draugams.

Grįžę klasėje parengia kūrybingus kelionės po Vilnių pristatymus su žemėlapiu, aprašymais ir nuotraukomis.

Pamoką galima vesti bet kuriame Vilniaus rajone, atrandant įdomius to rajono objektus, įtraukiant žinomas, populiarias ir nežinomas, alternatyvias vietas.


Nuotrauka iš https://shorturl.at/iNdLs

Pamokos tikslas

Sukurti kelionės maršrutą Vilnių lankantiems turistams.

Pamokos planas

1. Pasirengimas (klasėje). Mokiniai susipažįsta su kelionių rūšimis (naudoja skaidrių medžiagą „Types of holidays“). Pasiskirsto grupėmis. Sutaria, kokios rūšies kelionę po Vilnių planuos: pažintinę, alternatyvią, degustacinę ir pan. Išrenka 5 kelionės objektus ir sudaro maršrutą. Iš karto parengia 3-4 sakinių pristatymus apie pasirinktus objektus. Informacijos ieško internete.

2. Grupėmis keliauja po miestą, lanko į savo maršrutą įtrauktus objektus, fotografuojasi prie jų. Stebi įdomias detales aplinkui, kurias gali papildomai įtraukti į maršrutą. Pastebėjimus fiksuoja lapuose. Nubraižo maršruto schemą, pažymėdami pagrindinius objektus ir atrastas įdomias detales.

3. Susitikę patogioje vietoje (pvz. Katedros aikštėje, Bernardinų sode, prie Baltojo tilto), anglų k. pristato savo sukurtas keliones po Vilnių.

4. Apibendrinimas. Klasėje parengia kūrybingus sukurtos kelionės pristatymus su žemėlapiu, aprašymais ir nuotraukomis.

Kompetencijos

Komunikavimo
Kultūrinė
Kūrybiškumo
Pažinimo

Temos ugdymo programose

Travel

Pamokos vieta:

Verkių seniūnija, Verkių rūmai
Visos pamokos
Kaip naudotis?