skaitymas-naujamiescio-open-gallery_57_01695017575-a3cbf852a6f360659710bc7b7d125557.jpg

Skaitymas Naujamiesčio „Open Gallery"

Maksimalus dalyvių skaičius: 20
Pamoką sukūrė - Rūta Gajauskaitė
  • Anglų k.
  • 6 klasei
    7 klasei
  • Lauke
  • Vytenio g. 50
  • Pamoką veda
    Mokytojas
  • 45 min

Ką pasakoja gatvės menas?

„Open Gallery" sukuria dinamišką aplinką taikyti skaitymo strategijas 6-7 klasių mokiniams. Gatvės meno darbai vizualiai papildo informacinius tekstus, todėl aplinka palanki diskusijai ir interpretacijai.

Siūlomas užduotis rekomenduojama naudoti apibendrinant 5-6 klasių koncentrą arba kaip diagnostinį skaitymo gebėjimų testą pradedant 7-8 klasių koncentro medžiagą.

Skaitymo medžiagoje akcentuojamos visuomeniškumo, atvirumo, laisvės temos, todėl medžiaga organiškai integruojama su etikos, istorijos, dailės ir technologijų pamokomis.

Jei pageidaujate adaptuoti skaitymo užduotis, prašome susisiekti su autore.

Nuotrauka: opengallery.lt

Pamokos tikslas

Skaitymo strategijų taikymas informaciniuose tekstuose.

Pamokos planas

1. Įvadas į skaitymo pamoką: pristatomas vietos pavadinimas, paklausiama, kodėl, mokinių nuomone, galerija vadinasi „Open Gallery".
2. Susipažinimas su galerijos objektais remiantis pirmomis dvejomis užduotimis (taikoma konkrečios informacijos radimo strategija).
3. Savarankiškas mokinių darbas galerijoje atliekant užduotis (taikoma detalaus teksto supratimo strategija).
4. Apibendrinimo diskusija grupėje remiantis refleksijos klausimais.

Kompetencijos

Komunikavimo
Kultūrinė
Pažinimo

Temos ugdymo programose

Kultūrinis gyvenimas (gatvės menas, lankytinos vietos sostinėje). Rašytinio teksto supratimas (konkrečios informacijos radimas tekste ir detalus teksto supratimas).

Pamokos vieta:

Naujamiesčio seniūnija, Vytenio g. 50
Visos pamokos
Kaip naudotis?