turguje-at-the-market_57_01673890453-558f94dc36069bc526e265c9ec047943.jpg

Žodžių „medžioklė" Kalvarijų turguje

5
Maksimalus dalyvių skaičius: 16
Pamoką sukūrė - Irena Norkūnaitė
  • Anglų k.
  • 3 klasei
  • Lauke
  • Kalvarijų g. 61
  • Pamoką veda
    Mokytojas
  • 45 min

Ar norėtum „sumedžioti" išmoktus žodžius?

Mokiniai netradiciniu būdu „medžios" išmoktus žodžius maisto turguje.

Pamokos tikslas

Pasimokyti ir įtvirtinti maisto žodyną anglų k.

Pamokos planas

Mokiniai mokykloje mokosi anglų kalbos žodžių, reiškiančių maistą.
Mokiniams padalijamas ir aptariamas užduočių lapas – turguje reikės surasti ir pažymėti užduočių lape išvardytas prekes.
Nuvykę į turgų, mokiniai po vieną arba po du ieško užduočių lape nurodytų produktų ir juos sužymi.
Grįžę į mokyklą, aptaria užduočių lape surastus produktus.

Kompetencijos

Komunikavimo
Kūrybiškumo
Pažinimo

Temos ugdymo programose

Maistas / Food.

Pamokos vieta:

Šnipiškių seniūnija, Kalvarijų g. 61
Visos pamokos
Kaip naudotis?