zverynas-senoji-vilniaus-dalis_57_01715286696-1fb2fc5d298faa74b7c0c32138975fbe.jpg

Susipažįstame su pastatais - mokyklos kaimynais

Maksimalus dalyvių skaičius: 25
Pamoką sukūrė - JEVGENIJA IVLEVA
  • Anglų k.
  • 4 klasei
  • Lauke
  • Žalioji g. 4
  • Pamoką veda
    Mokytojas
  • 1:30 val.

Kokie pastatai vyrauja mano mikrorajone?

Pamoka skirta pakartoti ir praktiškai įtvirtinti gramatines formas bei pagrindines sąvokas apie miesto pastatus. Kūrybiškai atlikdami dalykines užduotis, mokiniai taip pat geriau susipažįsta su savo mikrorajonu.

Kartu su mokytoju vaikai vaikšto po mikrorajoną ir stebi aplinką: įvairius pastatus, žaidimų aikšteles, parduotuves, kepyklėles, įstaigas, kelius. Stebėjimus fiksuoja užduočių kortelėje. Grupelėmis apibendrina ir įvertina, kokio tipo bei paskirties pastatų rado daugiausia.

Pamokos tikslas

Pakartoti anglų kalbos sąvokas susipažįstant su mikrorajono pastatais.

Pamokos planas

1. Mokytojas paaiškina pamokos temą ir užduotį. Išdalina užduočių lapus.
2. Klasė keliauja į lauką.
3. Visi kartu keliauja po mikrorajoną, sustoja prie įvairių pastatų ar objektų. Fiksuoja juos užduočių lape.
4. Mokiniai grupelėse nagrinėja ir apibendrina surinktą informaciją. Kuria sakinius naudodami užduotas gramatines formas, pvz.: "There is a post office here. There are several wooden houses. Ten detached houses. The most popular type of house is ..."
5. Refleksija.

Kompetencijos

Komunikavimo
Kultūrinė
Pažinimo

Temos ugdymo programose

Miesto pastatų pavadinimų žodynas. Gyvenamoji aplinka

Pamokos vieta:

Žvėryno seniūnija, Žalioji g. 4
Visos pamokos
Kaip naudotis?