architekturos-stiliai-vilniuje_57_01701759775-84bca3c0a9435f3d276f78ea2b5965de.jpg

Architektūros stiliai Vilniuje

5
Maksimalus dalyvių skaičius: 30
Pamoką sukūrė - Milda Matusevičienė
 • Dailė,
  Istorija
 • 8 klasei
  11 klasei
  12 klasei
 • Lauke
 • Šeimyniškių g. 17
 • Pamoką veda
  Mokytojas
 • 1:30 val.

Kokius architektūros stilius galime rasti Vilniuje?

Gotika Vilniuje.
Kur dingo Šv. Kazimiero bažnyčios kupolas?
Kodėl L. Stuokai-Gucevičiui reikėjo imtis Katedros rekonstrukcijos?
Brutalizmas ir istorizmas? Taip, yra tokie architektūros stiliai.

Pamokos metu klasė su mokytoju keliauja po Vilniaus miestą ir mokosi „gyvai“ atpažinti architektūros stilius. Aplanko mokytojo numatytus objektus, sužino apie kiekvieno objekto architektūros stilių, pastato istoriją. Lankomus objektus, jų kiekį ir seką galima pasirinkti pagal poreikį.

Mokiniai susipažįsta su penkiais architektūros stiliais, kurių pavyzdžius galima rasti Vilniaus mieste.

Po apžvalginės dalies mokiniai atlieka parengtas užduotis, reflektuoja.

Iliustracijos šaltinis https://www.vle.lt/straipsnis/vilniaus-katedra-ir-varpine/

Pamokos tikslas

Gebėti atpažinti ir apibūdinti bent 3 iš 5 architektūros stilių.

Pamokos planas

1. APŽVALGINĖ DALIS. Mokiniai kartu su mokytoju keliauja mieste, aplanko numatytus objektus: Sporto rūmus, Lietuvos Mokslų Akademijos rūmus, Vilniaus Šv. Stanislovo ir Šv. Vladislovo arkikatedra baziliką, Šv. Kazimiero bažnyčią, Šv. Onos bažnyčią. Mokytojas pristato kiekvieno pastato architektūros stilių, jo esminius bruožus, supažindina su pastato istoriją.

2. UŽDUOČIŲ ATLIKIMAS. Po ekskursijos mokytojas suskirsto mokinius į grupes, išdalina užduočių lapus. Mokiniai, dirbdami grupėmis, atlieka užduotis: atpažįsta matytų pastatų fragmentus, nustato nuotraukose pateiktų pastatų architektūros stilius, ieško daugiau pastatų pagal nagrinėtus stilius.

3. UŽBAIGIMAS. Įsivertinimas, refleksija.

Kompetencijos

Komunikavimo
Kultūrinė
Kūrybiškumo
Pažinimo

Temos ugdymo programose

Gotika, barokas, klasicizmas, istorizmas, sovietinis modernizmas.

Pamokos vieta:

Senamiesčio seniūnija, Šeimyniškių g. 17
Panašios pamokos
Visos pamokos
Kaip naudotis?