asmenuke-su-vilniumi_1712741323-86233337029e10a4fc1324438587268f.JPG

Asmenukė su Vilniumi

5
Maksimalus dalyvių skaičius: 25-30
Pamoką sukūrė - Marina Vaitekunenė
 • Dailė,
  IT,
  Anglų k.
 • 7 klasei
  8 klasei
 • Lauke
 • Rotušės aikštė, Didžioji g. 31
 • Pamoką veda
  Mokytojas
 • 1:30 val.

Ar asmenukės yra nauja meno rūšis?

Mokiniai keliauja po lankytinus Vilniaus m. objektus ir atlieka užduotis: fotografuoja asmenukę, sugalvoja kaip ją pristatyti panaudojant pateiktas anglų k. frazes, vėliau pristato klasės draugams ir įsivertina.

Pamokoje mokiniai sužino apie asmenukes kaip fotografijos rūšį, diskutuoja ar asmenukės yra meno forma, lavina savo vaizduotę. Praktiškai įtvirtina anglų k. ir skaitmeninių technologijų naudojimo įgūdžius, mokosi argumentuoti savo pasirinkimus.

Pamokos metu naudojamos skaitmeninės programėlės QUIZIZZ, PADLET, MOOVIT, MENTIMETER.


Iliustracijos šaltinis https://shorturl.at/syPQ0.

Pamokos tikslas

Lavinti anglų k. ir kūrybines kompetencijas, geriau pažinti Vilnių.

Pamokos planas

1. Aptariame vaikščiojimo mieste taisykles, pamokos planą, užduotį, eigą.
2. Mokiniai eina į Rotušę ir padaro po 2 asmenukes prie patikusio paveikslo. Poromis apibūdina vieni kitų asmenukes, naudodami iš anksto išdalintas anglų k. frazes. Platformoje QUIZIZZ įsivertina, ar visas frazes panaudojo.
3. Mokiniai grupėmis po 4 vaikšto mieste, pagal QUIZIZZ programėlę pasirenka lankytinus objektus, poromis daro asmenukes, jas apibūdina angliškai.
4. Susirinkę sutartoje vietoje, mokiniai aptaria, kiek objektų nufotografavo, argumentuoja pasirinkimą. Diskutuoja, kaip reikia daryti asmenukes, o kas yra nepriimtina.
5. Vertinimas. Porose apibendrina surinktą informaciją, sukelia į platformą PADLET, kurioje vyksta ir atliktų darbų vertinimas.
6. Refleksija. Mokiniai balsuoja ir išrenka geriausias asmenukes. Poromis pristato savo asmenukes draugams.
7. Platformoje QUIZIZZ padaroma apibendrinanti refleksija, pasikartojant įžymias Vilniaus vietas, jų istoriją.

Kompetencijos

Komunikavimo
Kūrybiškumo
Pažinimo
Skaitmeninė

Temos ugdymo programose

Gyvenamoji aplinka

Pamokos vieta:

Senamiesčio seniūnija, Rotušės aikštė, Didžioji g. 31
Panašios pamokos
Visos pamokos
Kaip naudotis?