geometriniu-figuru-dvimate-kompozicija_57_01706972300-d3565fb92ee3885eaa4dde29ab6e09c8.png

Piešiame apskaičiuotus kubizmo paveikslus

Maksimalus dalyvių skaičius: 30
Pamoką sukūrė - Agnė Goberytė-Meškauskienė
  • Dailė,
    Matematika
  • 8 klasei
  • Viduje
  • Gedimino pr. 51
  • Pamoką veda
    Mokytojas
  • 1:30 val.

Kaip matematinės figūros gali tapti meno kūriniu?

Pamoka įkvėpta modernistinės dailės krypties - kubizmo. Šiam stiliui būdingas suskaidytas tikrovės suvokimas, daiktų vaizdavimas vienu metu iš skirtingų taškų, geometrizuotos formos be ryšio su daiktu ir jo sandara, dekoratyvumas.

Pamokos metu mokiniai, dailės pamokose taikydami matematines žinias, paruoš geometrinių figūrų eskizą. Susipažins su dvimatės geometrinių figūrų kompozicijos principais. Meniškai dekoruos nubraižytas geometrines figūras ir sukurs įvairiomis dekoravimo technikomis užpildytą geometrinių figūrų dvimatę kompoziją.

Pamoką veda dailės ir matematikos mokytojai. Naudojamos įprastos piešimui, tapybai skirtos priemonės (A4 f. lapas, pieštukas, spalvos ir kt.).

Rekomenduojama pamoką vesti kūrybinėje erdvėje, pavyzdžiui Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibiliotekoje. Pradėti skaitykloje, kur mokiniai susipažins su kubizmo dailės kryptimi, žinomiausiais atstovais, kūriniais. Pamokos užduotį atlikti bibliotekos dirbtuvėse PATS SAU. Šią erdvę galite užsisakyti per mūsų platformą.

Pamokos tikslas

Taikyti matematikos žinias dailės pamokose, naudojant geometrines figūras supažindinti su dvimate kompozicija.

Pamokos planas

1. Įvadas ir pasirengimas pamokai. Skaitykloje mokiniai susipažįsta su kubizmo dailės pavyzdžiais. Po to ateina į darbo vietą ir pasiruošia priemones.

2. Temos pristatymas. Mokytojos pristato pamokos temą, papasakoja, kaip joje integruojamos matematikos ir dailės žinios.

3. Temos ir užduoties išaiškinimas. Pristatoma teorinė dalis, naudojant skaidres, prisegtas pamokos medžiagoje. Mokiniai supažindinami su būsima užduotimi ir jos vertinimo kriterijais. Po šios dalies daroma 3-5 min. pertrauka.

4. Praktinė dalis. Pateikiamos trys skirtingos lygio užduotys. Jos dar kartą paaiškinamos, ir mokiniai pradeda dirbti. Užduoties atlikimui skiriama 60 minučių.

5. Apibendrinimas. Mokytojos surenka atliktas užduotis. Refleksijai pateikia apklausą iš kelių klausimų, į kuriuos mokiniai atsako raštu arba programėlės pagalba.

Kompetencijos

Kultūrinė
Kūrybiškumo
Pažinimo
Socialinė

Temos ugdymo programose

Vidurio linija ir jos savybės, plokštumos figūros, simetrija, dvimatė kompozicija.

Pamokos vieta:

Naujamiesčio seniūnija, Gedimino pr. 51
Panašios pamokos
Visos pamokos
Kaip naudotis?