keliauju-stebiu-tyrineju_57_01708541993-a64f9926b36a1e696f65f9d5dcbd97db.jpg

Miško maudynės pradinukams

5
Maksimalus dalyvių skaičius: 25
Pamoką sukūrė - Laura Mikalkėnė
 • Fizinis ugdymas,
  Dailė,
  Gamta,
  Pradinis ugdymas
 • 1 klasei
  2 klasei
  3 klasei
  4 klasei
 • Lauke
 • Bukčių miško parkas
 • Pamoką veda
  Mokytojas
 • 3 val.

Ką galime patirti miške?

Pamokos metu pradinukai lėtai keliauja, stebi, jaučia ir atidžiai tyrinėja gamtą. Užduočių lapuose pasižymi rastus objektus. Fiksuoja savo nuotaiką. Dalinasi įspūdžiais, ką pastebėjo, o pamokos pabaigoje grupėmis iš gamtinių medžiagų sukuria paveikslą ar ornamentą.

Pamokoje integruotas pasaulio pažinimas, fizinis ugdymas, dailė ir technologijos. Veiklos skatina mokinius sąmoningai stebėti ir tyrinėti aplinką bei savo nuotaiką, bendradarbiauti ir kurti.

Pamoka gali vykti miesto parke arba miške.


Iliustracijoje pradinukų darbas iš šios pamokos.

Pamokos tikslas

Mokytis sąmoningai stebėti miško įvairovę ir savo nuotaiką, apibendrinti.

Pamokos planas

1. Pamokos pradžioje mokytoja su mokiniais aptaria saugų elgesį gamtoje. Mokytoja pristato pamokos temą ir veiklas. Trukmė - 15 min.
2. Klasė keliauja į mišką ar parką. Trukmė priklauso nuo atstumo ir keliavimo būdo.
3. Individualus darbas - mokiniai stebi, tyrinėja aplinką, pildo užduočių lapą. Trukmė 45-60 min.
4. Grupinis darbas - vaikai kuria paveikslą arba ornamentą iš gamtinių medžiagų. Trukmė 30 min.
5. Refleksija. Trukmė 15 min.

Kompetencijos

Komunikavimo
Kūrybiškumo
Pažinimo
Socialinė

Temos ugdymo programose

Gyvoji gamta

Pamokos vieta:

Lazdynų seniūnija, Bukčių miško parkas
Visos pamokos
Kaip naudotis?