videoreportazas-stiklo-kvartalo-lobiai_57_01672865505-a3cd0a4a60743863280d8fed9f3ccac3.png

Videoreportažas: Stiklo kvartalo lobiai

Maksimalus dalyvių skaičius: 30
Pamoką sukūrė - Daiva Vyšniauskienė
 • Dailė,
  Anglų k.
 • 10 klasei
  11 klasei
 • Lauke
 • Žydų g. 3
 • Pamoką veda
  Mokytojas
 • 2:15 val.

Kokią žinią mums skleidžia Stiklo kvartalas?

Tai integruota dailės ir anglų kalbos pamoka, kurios metu mokiniai kūrybiškai interpretuos aplinkos inspiruotas idėjas ir perteiks jas sukurdami videoreportažą anglų kalba.

Pamokos tikslas

Mokiniai savarankiškai naudodamiesi audiovizualinių ar medijų meno raiškos priemonėmis, lavins grafinės, spalvinės, erdvinės raiškos pažinimą, bendradabiavimo įgūdžius bei kalbos vartojimą kultūros tradicijų ir dabarties kontekste.

Pamokos planas

1. Mokiniai pasikartoja pagrindines dailės sąvokas per dailės ir anglų kalbos pamokas; atlieka žodyno įtvirtinimo užduotis
2. Mokytojai pateikia užduotį, pristato vertinimo kriterijus
3. Mokiniai savarankiškai naudodamiesi skaitmeninės informacijos priemonėmis, susipažįsta su Stiklo kvartalu, užsirašo esmines detales
4. Mokiniai dirba grupėse po 4-5, aptaria videoreportažo galimas idėjas, planuoja užduoties įgyvendinimo etapus ir pasiskirsto veiklas
5. Mokiniai lankosi Stiklo kvartale; tyrinėja erdves ir aplinką, atsirenka ir fiksuoja kūrybinei užduočiai reikalingą medžiagą, aptaria kultūros paveldo ir meno objektų svarbą; pradeda rengti reportažą
6. Grupėse, mokiniai tikslina detales, kalbos ir dailės sąvokų vartojimą, baigia videoreportažą
7. Grupės pristato savo videoreportažus bedram mokinių ir mokytojų suminiam vertinimui
P.S. paveikslėlis yra iš https://welovelithuania.com/vilniaus-stiklo-kvartalas-nusvito-zvaigzdemis/

Kompetencijos

Kultūrinė
Kūrybiškumo
Pažinimo

Temos ugdymo programose

Dailė: grafinės, spalvinės, erdvinės raiškos pažinimas. Bendradarbiavimas mažesnėse ir didesnėse kūrybinėse grupėse. Anglų kalba: Grupės bendradarbiavimo proceso mediacija; kalbos vartojimas kultūros tradicijų ir dabarties kontekste.

Pamokos vieta:

Senamiesčio seniūnija, Žydų g. 3
Visos pamokos
Kaip naudotis?