koks-mano-santykis-su-aplinka_57_01693631749-0385066f78de8a12d9e1a5503e9ab378.jpg

Mano santykis su aplinka

4.8
Maksimalus dalyvių skaičius: 30
Pamoką sukūrė - Justas Dalinkevicius
 • Etika
 • 1 klasei
  2 klasei
  3 klasei
  4 klasei
 • Lauke
 • Tuskulėnų rimties parkas
 • Pamoką veda
  Mokytojas
 • iki 45 min

Kaip atskirti gamtos reiškinius ir objektus?

Pamoka skirta diskusijai apie žmogaus santykį su gamta, aplinkosauga. Pamokos tikslas yra tyrinėti aplink esančią aplinką ją skirstant į dalis ir tuo pačiu pabandyti pažvelgti į viską kaip visumą.

Pamokos plane yra pateikti rekomendaciniai klausimai, tačiau juos galima adaptuoti pagal tam tikras politines, socialines ar aplinkosaugines realijas.

Pamokos tikslas

Kelti klausimus ir ieškoti atsakymų apie žmogaus ir gamtos santykį, tyrinėti aplink esančią gamtą.

Pamokos planas

Mokytojas su mokiniais keliauja iki artimiausio parko, gamtos kampelio. Atvykus į vietą, paskirsto mokinius grupelėmis ir išdalina užduočių lapus, kiekvienai grupei po vieną.
Mokytojas lieka sutartoje vietoje, o mokinių grupės eina užduotyje nurodytu maršrutu ir ieško aplinkoje esančių objektų, reiškinių, šiukšlių. Juos žymisi, vėliau suskaičiuoja. Po 15-20 min. mokiniai grįžta, pasidalina, kaip sekėsi atlikti užduotį, ar nebuvo kokių nuotykių, netikėtumų.

Vėliau mokiniai su mokytoju susėda ar sustoja ratu ir diskutuoja. Diskusijos klausimai:
- Kas yra svarbiau: žmogaus sukurtas objektas ar gamtos objektas? Kodėl?
- Ar aplinka, kurioje esame, yra harmoninga? Kodėl taip manai?
- Ar gali žmogus turėti per daug daiktų? Kodėl?
- Ar galima suskaičiuoti gamtos objektus? O žmogaus sukurtus daiktus? O reiškinius?
- Ar nustebino rastas šiukšlių kiekis? Kodėl? Ką tai pasako apie žmones? Kaip manai, kaip tos šiukšlės ten atsirado?

Po diskusijos mokytojas apibendrina ir išryškina svarbiausius mokinių pastebėjimus. Kartu apibendrina, kokias išvadas galima būtų padaryti.

Kompetencijos

Komunikavimo
Kultūrinė
Pažinimo
Pilietiškumo
Socialinė

Temos ugdymo programose

Atnaujinta pr.: 32.4.1. Mano santykis su augmenija. Kaip suprantu augmenijos vertę klimato kaitos kontekste, kai aikščių, takelių asfaltavimas tampa siekiamybe? Kodėl žmonės piktinasi brandžių medžių beatodairišku kirtimu? Gal medžiams ne vieta mieste?

Pamokos vieta:

Žirmūnų seniūnija, Tuskulėnų rimties parkas
Panašios pamokos
Visos pamokos
Kaip naudotis?