orientacinis-zaidimas-verkiu-parke-ar-moku-bendradarbiauti_57_01699856724-67ea64a424ba8f1314476546aab17254.png

Komandos ir bendradarbiavimo stiprinimas Verkių parke

Maksimalus dalyvių skaičius: 30
Pamoką sukūrė - Gintaras Inta
  • Etika,
    Gyvenimo įgūdžiai
  • 8 klasei
  • Lauke
  • Kalvarijų g. 329
  • Pamoką veda
    Mokytojas
  • 1:30 val.

Ar sugebu dirbti ir bendradarbiauti įvairiose grupėse?

Pamokos metu mokiniai dalyvaus orientaciniame žaidime, kurio metu ne tik įgis naujų žinių apie Verkių parko gamtą, kultūrinius ir istorinius objektus, bet ypatingą dėmesį kreips į bendradarbiavimą grupėje: komandinį darbą, lyderystę, visų narių įtraukimą, konfliktų sprendimą, grįžtamąjį ryšį ir kitus aspektus.

Pasiskirstę grupėmis, mokiniai:
a) savarankiškai tyrinės Verkių regioninį parką, jo gamtinę, architektūrinę ir urbanistinę vertę;
b) sieks geriau pažinti jo etnines, religines, kultūrines bendruomenes;
c) konstruktyviai dirbs ir bendradarbiaus grupėse, skatins kitų lyderystę ir visų grupės narių įsitraukimą;
d) reflektuos, kaip gebėjimas bendradarbiauti padės ateityje būti aktyviu bendruomenės nariu.

Pamokos veiklos parengtos naudojant „Neakivaizdinis Vilnius“ informaciją, nuorodos pateiktos pamokos plane.

Pamokos tikslas

Dalyvaujant žaidime lavinti komandinio darbo, lyderystės, įsitraukimo įgūdžius.

Pamokos planas

1. Pasirengimas pamokai - mokiniai atsisiunčia programėlę "Actionbound".
2. Mokytojas instruktuoja apie orientacinio žaidimo eigą.
3. Suformuojamos mišrios grupės po 5-6 mokinius.
4. Nuskenuojamas QR kodas, pradedamas orientacinis bendradarbiavimo žaidimas Verkių parke.
5. Po žaidimo mokiniai užpildo refleksijos lapus, dalijasi įspūdžiais. Mokytojas akcentuoja darbo komandoje aspektus, įvertina mokinių pastangas, apibendrina patirtis.

Kompetencijos

Kultūrinė
Socialinė

Temos ugdymo programose

8 kl. Gyvenimo įgūdžiai. Santykiai ir bendradarbiavimas. Dirba ir bendradarbiauja įvairiose grupėse. 8 kl. Etika. Aš ir bendruomenė. Kaip su(si)taria skirtingos bendruomenės?

Pamokos vieta:

Verkių seniūnija, Kalvarijų g. 329
Panašios pamokos
Visos pamokos
Kaip naudotis?