performatavus-menas-ir-kitas-artumo-ir-svetimumo-santykio-tyrinejimai_57_01692865475-046075346dfb7bcf01ee0feb9c7bbcd8.png

Performatyvus menas ir „Kitas“: artumo ir svetimumo santykis

Maksimalus dalyvių skaičius: 30
Pamoką sukūrė - Gintaras Inta
  • Etika
  • 11 klasei
    12 klasei
  • Lauke
  • Sereikiškių parko Bernardinų sodas, Barboros Radvilaitės g. 8A
  • Pamoką veda
    Mokytojas
  • 3 val.

Ką šia tema pasakytų Marina Abramovič?

Pamokos metu mokiniai:

a) susipažins su performatyviojo meno rūšimi ir menininkės Marinos Abramovič kūryba (pažinimo kompetencija);

b) ugdys empatiją ir gilins žmogiškųjų ryšių supratimą per neverbalinį bendravimą (socialinė, emocinė ir sveikos gyvensenos kompetencija);

c) praktiškai patyrinės, kaip performatyvūs veiksmai-teiginiai gali įsteigti dialogiškumą ir paskatinti pozityvius tarpasmeninius ryšius (pilietiškumo kompetencija);

d) sukurs ir atliks performansą, kuris aktualizuos svetimumo-artimumo, Kito „sudaiktinimo“ problemą (kūrybiškumo kompetencija).

Pamokos tikslas

Patyrinėti artumo ir svetimumo santykio temą, pasitelkiant meną kaip patyriminį metodą.

Pamokos planas

1. Pasiruošimas pamokai. Mokiniai namie perskaito tekstą „Kas yra performatyvus menas?“ ir savarankiškai atsako į pateiktus klausimus (Užduotis: Kas yra performatyvus menas?).
2. Įžanga. Mokiniams pristatomas pamokos tikslas ir uždaviniai, veiklos, kurias atliks pamokos metu. Aptariamos pagrindines pamokos sąvokas ir prieš pamoką atsakyti klausimai.
3. Trys Marinos Abramovič performansai. Mokiniai susipažįsta su M. Abramovič performansais: „Dalyvauja menininkė“, „Poilsio energija“, „AAA AAA“. Dirbdami poromis atsako į klausimus. Klausimai garsiai išdiskutuojami.
4. Veidrodžio pratimas. Mokiniai atlieka veidrodžio pratimą, vienas mokinys tampa „judėtoju“, o kitas – „veidrodžiu“. Judantysis mokinys turi atlikti keletą lėtų ir apgalvotų judesių, o „veidrodinis“ mokinys atidžiai stebi ir atkartoja partnerio judesius, mokiniai apsikeičia vaidmenimis. Po atlikto pratimo mokiniai susėdę ratu atlieka pratimo refleksiją/įsivertinimą.
5. Socialinis eksperimentas – “ledlaužis”. Mokiniai suskirstomi mažomis grupėmis ir turi sugalvoti 3 performatyvius teiginius, kuriuos turės pasakyti gatvėje sutiktiems žmonėms. Mokiniai dokumentuoja veiklą nuotraukomis, vaizdo įrašais. Nufilmuotas situacijas mokiniai turi pasidalinti pamokai sukurtoje Padlet platformoje. Po atliktos veiklos mokiniai susirenka pasidalinti savo patirtim ir aptarti/įsivertina atliktą pratimą, peržiūrimi mokinių įkelti įrašai Padlet.
6. Tu esi menininkas. Mokiniai suskirstomi į 4 grupes. Kiekviena grupė turi sukurti performanso idėją, kuri aktualizuotų Kito pavertimo „objektu“, artumo ir svetimumo temą/problemą. Performanso atlikimas galimas tik su nurodytomis priemonėmis, kurias pateikia mokytojas. Performansas turi būti užfiksuotas fotoaparatu arba vaizdo kamera. Po veiklos mokiniai aptaria ir įsivertina savo meninius sprendimus bei vietos įtaką jų darbui, savo patirtis ir kitų (aplinkinių) reakcijas.
7. Visos pamokos refleksija. Kiekvienas mokinys ant lapelio užrašo penkis žodžius/sąvokas, kurios asocijuojasi su atliktomis pamokos veiklomis. Užrašytas sąvokas mokiniai turi garsiai perskaityti. Mokiniais nurodo, kokios kitos probleminės temos ar klausimai siejasi šios pamokos tema. Išsakytas mokinių mintis galima išplėtoti į diskusiją. Kartu su mokiniais apibendrinama pamoka.

Kompetencijos

Kūrybiškumo
Pažinimo
Pilietiškumo
Socialinė

Temos ugdymo programose

11 kl. (32.2.2.) Kitas kaip artimas. Atsivėrimas Kitam kaip pamatinė etinė bei fenomenologinė procedūra. Kaip Kitas atsiveria man? Ar dažnai Kitą paverčiame „objektu“? 12 kl. 33.2.3. Kitas kaip svetimas. Kur slypi agresijos, kovos, destruktyvaus elgesio, pavydo ir neapykantos šaknys? Kur galima rasti atlaidumo, gerumo šaltinį? Kaip atkurti nutrūkusį santykį su Kitu?

Pamokos vieta:

Senamiesčio seniūnija, Sereikiškių parko Bernardinų sodas, Barboros Radvilaitės g. 8A
Panašios pamokos
Visos pamokos
Kaip naudotis?