vertybes-organizacijos-ir-darbuotoju-vienybes-pamatas_57_01673877661-d2e62c9c87af124629703a6346223dfa.jpg

Vertybės - organizacijos ir darbuotojų vienybės pamatas

Maksimalus dalyvių skaičius: 30
Pamoką sukūrė - Lietuvos geležinkeliai
 • Etika
 • 9 klasei
  10 klasei
  11 klasei
  12 klasei
 • Viduje
 • Pelesos g. 10
 • Pamoką veda
  Įmonės atstovas
 • 1:30 val.

Kodėl vertybės šiuolaikinėje organizacijoje yra svarbu?

Pamokoje mokiniai susipažins su vertybių svarba žmogui ir organizacijai ir sužinos, kaip organizacijose kuriamos ir diegiamos vertybės.
Pirma pamokos dalis - paskaita ir diskusijos, antra dalis - praktinė užduotis ir darbas grupėse, atkartojant realių fokus grupių, kuriose dalyvavo darbuotojai LTG vertybių projekto metu, darbą.
Esate Vilniuje dirbantis mokytojas ir norėtumėte savo klasę užregistruoti į šią pamoką? Prisijunkite!

Pamokos tikslas

Susipažinti su vertybių ir organizacijos kultūros svarba profesiniame gyvenime, sužinoti, kaip vertybės kuriamos ir diegiamos organizacijose.

Pamokos planas

1. Įvadas. Susipažinimas, organizacijos ir veiklos pristatymas.

2. Veikla. Paskaita / diskusija temomis:
2.1. Kas yra vertybės ir ką jos reiškia kiekvienam žmogui?
2.3. Kodėl yra svarbu savo karjerai pasirinkti organizaciją, kurios vertybės sutampa su asmeninėmis tavo vertybėmis?
2.4. LTG vertybių peržiūros projektas 2022-2023:
- Kokios yra LTG vertybės?
- Kas ir kaip organizacijoje įvardija vertybes, kuriomis ji gyvena?
- Kodėl svarbu, kad dėl vertybių sutartų visi darbuotjai?
- Kaip užtikrinti, kad sutartos vertybės būtų puoselėjamos?

3. Veikla. Mokiniams pateikiama užduotis, kokią gauna darbuotojai, dalyvaujantys vertybių projekto fokus grupėse.

4. Užduoties rezultatų analizė, refleksija.

Kompetencijos

Komunikavimo
Kūrybiškumo
Pažinimo
Socialinė

Temos ugdymo programose

Profesinė etika – dorinio ugdymo dalis. Dialogas: Aš ir Tu

Pamokos vieta:

Naujamiesčio seniūnija, Pelesos g. 10
Visos pamokos
Kaip naudotis?