saltinio-vanduo_57_01714466912-a33a37d325234dd1f1f1e92060b3b2ab.jpg

Šaltinio vanduo

Maksimalus dalyvių skaičius: 20
Pamoką sukūrė - Irma Ogylbienė
 • Biologija,
  Gamta
 • 4 klasei
  5 klasei
  6 klasei
  7 klasei
 • Lauke
 • Dvarčionių šaltinis
 • Pamoką veda
  Mokytojas
 • 45 min

Iš kur atsiranda šaltinio vanduo?

Pamoka skirta 4-7 klasei, priklausomai nuo intelekto ir pažinimo gebėjimų sutrikimų.

Pamokos metu mokiniai prisimins vandens apytakos ratą, aplankys ir sužinos apie Dvarčionių šaltinį. Patys pasigamins vandens filtrą ir atliks vandens valymo eksperimentą.

Pamokoje moksleiviai pagilins dalykines žinias, ugdysis bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius.

Dvarčionių šaltinis yra pasirinktas dėl patogaus susisiekimo, jeigu klasėje yra vaikų su judėjimo negalia. Pagal klasės galimybes, pamoką galima pritaikyti ir kitam šaltiniui, kuris yra patogioje vietoje.


Nuotrauka iš https://shorturl.at/rHU35.

Pamokos tikslas

Suprasti kaip susidaro šaltinis, kaip natūraliai valomas jo vanduo.

Pamokos planas

Prieš pamoką mokytojas mokinių grupėms (po 2-3 mokinius) paruošia eksperimento rinkinius, kuriuos sudaro mineralinio vandens buteliukas, tankus audinys arba kavos filtras, smėlis, žvyras, stiklainis, sauja žemių, rašalo kapsulė, žirklės.

1. Nuvykus prie šaltinio, surandama patogi vieta atsisėsti.
2. Mokytojas pasakoja apie vandens apytakos ratą, kartu su mokiniais užpildo vandens apytakos rato lapą.
3. Mokytojas papasakoja apie Dvarčionių šaltinį. Pasiūlo žemėlapyje surasti artimiausią šaltinį pagal savo gyvenamąją vietą (žemėlapis pateiktas pamokos medžiagoje).
4. Mokiniai gamina filtrą iš atsineštų priemonių ir atlieka vandens valymo eksperimentą.
5. Pamokos aptarimas, apibendrinimas.

Kompetencijos

Komunikavimo
Pažinimo
Socialinė

Temos ugdymo programose

Gamtos ištekliai, jų tarša ir tausojimas. Organizmai ir aplinka

Pamokos vieta:

Antakalnio seniūnija, Dvarčionių šaltinis
Visos pamokos
Kaip naudotis?