buk-saugus-kelyje_57_01699020856-5ceea3af527eb5163b3f5457f8bf3db2.jpg

Būk saugus kelyje

Maksimalus dalyvių skaičius: 25
Pamoką sukūrė - Eglė Noreikienė
 • Pradinis ugdymas,
  Gyvenimo įgūdžiai
 • 3 klasei
  4 klasei
 • Lauke
 • Taikos g. 189, 05209 Vilnius
 • Pamoką veda
  Mokytojas
 • 1:30 val.

Ar visi žmonės saugiai pereina gatvę?

Pamokoje mokiniai prisimins saugaus elgesio kelyje taisykles. Po to, dirbdami porose, atpažins gatvėje nesaugiai besielgiančius žmones, juos fiksuos duomenų lentelėje, gautus rezultatus pavaizduos diagramoje, padarys išvadas.

Rekomenduojama, kad pamoka vyktų prie bet kuriuos šviesoforu reguliuojamos pėsčiųjų perėjos.

Pamokos tikslas

Ugdyti saugaus elgesio ir savisaugos įgūdžius.

Pamokos planas

1. Mokiniai pasikartoja saugaus elgesio gatvėje taisykles, pasitikrina savo žinias buksauguskelyje.lt. Įveikusiems užduotis mokiniams įteikiamas saugaus elgesio gatvėje eksperto pažymėjimas.
2. Visi mokiniai, apsivilkę šviesą atspindinčias liemenes, keliauja prie artimiausios gatvės.
3. Pasidaliję mažomis grupelėmis (po 3-4), skirtingose gatvės pusėse, saugioje vietoje stebi gatve judančius žmones ir jų elgesį fiksuoja duomenų lentelėje.
4. Pastebėjus pagal taisykles keliaujantį gatve žmogų, mokiniai kelia kortelę „Ačiū, kad esi saugus kelyje!“, o nesilaikančiam kelių eismo taisyklių „Tu man svarbus! Saugok savo gyvybę!“.
5. Surinkę duomenis mokiniai rezultatus fiksuoja diagramoje ir aptaria gautus rezultatus.

Kompetencijos

Pilietiškumo
Socialinė
Skaitmeninė

Temos ugdymo programose

Asmens, bendruomenės gerovės kūrimas, sveikatos stiprinimas ir saugojimas (D)

Pamokos vieta:

Justiniškių seniūnija, Taikos g. 189, 05209 Vilnius
Panašios pamokos
Visos pamokos
Kaip naudotis?