pojuciai_57_01700068457-daa2098ceb9f5575edd94ddf65aaa767.jpg

Pažinkime savo pojūčius

5
Maksimalus dalyvių skaičius: 20
Pamoką sukūrė - Margarita Čekanauskaitė
 • Pradinis ugdymas,
  Gyvenimo įgūdžiai
 • 1 klasei
  2 klasei
 • Lauke
 • Taikos g. 97
 • Pamoką veda
  Mokytojas
 • 1:30 val.

Kaip per 5 pojūčiais žmonės supranta aplinką?

Žmogus turi 5 pojūčius, kurie padeda geriau pažinti pasaulį. Pamokos metu per patyrimines veiklas lauke mokiniai susipažins su 5 pojūčiais, juos įvardins, papasakos savo patirtį.

Mokiniai, vedami mokytojo, tyrinės aplinką per pojūčius: stebės, klausys, ragaus, uostys, lies.

Pamoka gali vykti mokyklos teritorijoje, parke arba bet kurioje Vilniaus miesto erdvėje.

Pamokos tikslas

Patyriminėje veikloje susipažinti su 5 pojūčiais ir juos įvardinti.

Pamokos planas

1. Įvadinė pamokos dalis (10-15 min.). Mokytojas supažindina su pamokos tikslu ir planu.

2. Pagrindinė veikla - tyrinėjimas (45-60 min.).
Mokiniams iš anksto neaiškinama, kas yra pojūčiai. Juos vaikai „atras“ atlikdami veiklas, po kurių patys įvardins, kas tai yra.
Mokiniai suskirstomi grupėmis. Mokyklos teritorijoje arba už jos ribų mokiniai tyrinėja gamtoje esančius objektus per 5 pojūčius. Jie aplinką stebi, klauso, uodžia, ragauja, liečia. Taip mokiniai išsiaiškina, kokius 5 pojūčius turi žmogus. Po kiekvienos veiklos, išsiaiškinus pojūtį, aptariamos ir apibendrinamos vaikų patirtys.

3. Pamokos užbaigimas, refleksija (15 min.).
Mokiniai arba kartu dirbusios grupės išsako savo mintis, prisimena kiek turime pojūčių ir kokius. Esant galimybei, mokiniams galima išdalinti lapelius (žr. metodinėje medžiagoje), kuriuose mokiniai gali piešiniu atvaizduoti pamokoje išnagrinėtus pojūčius. Mokiniai aptaria įspūdžius ir įsivertina savo darbą.

Kompetencijos

Komunikavimo
Kūrybiškumo
Pažinimo
Socialinė

Temos ugdymo programose

Tyrinėja, atpažįsta ir įvardija kitų žmonių pomėgius, savybes, talentus, gebėjimus ir kitus ypatumus.

Pamokos vieta:

Justiniškių seniūnija, Taikos g. 97
Panašios pamokos
Visos pamokos
Kaip naudotis?