meile-pakeitusi-gyvenimus_57_01715768418-59dc0bbf9c467c45d161c8424289635f.jpg

Meilė, pakeitusi gyvenimus

5
Maksimalus dalyvių skaičius: 45
Pamoką sukūrė - M. K. Čiurlionio namai Vilniuje
 • Dailė,
  Lietuvių k. ir literatūra,
  Istorija
 • 6 klasei
  7 klasei
  8 klasei
  9 klasei
  10 klasei
  11 klasei
  12 klasei
 • Viduje
 • Savičiaus g. 11, Vilnius
 • Pamoką veda
  Įmonės atstovas
 • 45 min

Ar žinote gražiausią Vilniaus meilės istoriją?

Pamoką „Meilė – pakeitusi gyvenimus“ veda profesionali aktorė bei režisierė Livija Krivickaitė, kuri pasitelkdama profesijos subtilybes pasakoja apie Sofijos ir Mikalojaus Konstantino Čiurlionių gyvenimą bei kūrybą.

Pamokoje mokiniai sužinos apie Sofijos ir Konstantino bendro gyvenimo žingsnius, norus, svajones, lūkesčius, atvedusius du menininkus iki reikšmingų kultūrinių, visuomeninių, meninių pasiekimų Lietuvai ir jos žmonėms.

Ši interaktyvi pamoka sausus faktus paverčia aktualiais, nes mokiniai turi galimybę aktyviai įsitraukti į pamokos eigą, įsijausti į Sofijos ir Konstantino asmenybes, skaityti M. K. Čiurlionio meilės laiškus Sofijai, klausytis aktorių įgarsintų jų meilę liudijančių prisiminimų ir mintimis nusikelti į praėjusio amžiaus pradžią, kuomet Vilniuje skleidėsi viena gražiausių meilės istorijų, kuri nutrūko netikėtai ir skausmingai, bet niekada nesibaigė.

Pamokos pabaigoje mokiniai kviečiami dalintis mintimis bei jausmais, skatinami diskutuoti apie Čiurlionių nepaprastą gyvenimą ir meilę, dovanojusius Lietuvai nepamirštamus kūrinius bei istoriją.
Esate Vilniuje dirbantis mokytojas ir norėtumėte savo klasę užregistruoti į šią pamoką? Prisijunkite!

Pamokos tikslas

Supažindinti su Sofijos ir Konstantino Čiurlionių meilės istorija, atvedusia prie Lietuvai reikšmingų kultūrinių pasiekimų.

Pamokos planas

Lektorė supažindina mokinius su istoriniais M. K. Čiurlionio namais ir kambariu, kuriame jis gyveno ir į svečius pasikviesdavo Sofiją.

Mokiniams pristatoma Čiurlionių meilės istorija, pasakojama pasitelkiant aktorių įgarsintus Sofijos ir Konstantino laiškus bei atsiminimus, tikras istorijas, nuotraukas.

Kartu su lektore mokiniai skaito M. K. Čiurlionio meilės laiškus iš knygos „Laiškai Sofijai“, mokiniai skatinami analizuoti šių laiškų istorinę ir kultūrinę vertę.

Apibendrinant, mokiniai skatinami pasidalinti įspūdžiais, naujomis žiniomis ir potyriais. Už pasidalinimą mintimis jie apdovanojami M. K. Čiurlionio atviruku, todėl įprastai visi įsitraukia į procesą ir nelieka pasyvių stebėtojų.

Kompetencijos

Komunikavimo
Kultūrinė
Kūrybiškumo
Pažinimo
Pilietiškumo

Temos ugdymo programose

Literatūros bei kultūros pažinimas

Pamokos vieta:

Senamiesčio seniūnija, Savičiaus g. 11, Vilnius
Panašios pamokos
Visos pamokos
Kaip naudotis?