moterys-kurusios-lietuva_57_01672843175-9034e8cdba1f4cb9cf8a5db4ba34c857.png

Moterys, kūrusios Lietuvą

Maksimalus dalyvių skaičius: 30
Pamoką sukūrė - Gintaras Inta
 • Etika,
  Istorija
 • 9 klasei
  10 klasei
 • Lauke
 • Lukiškių aikštė
 • Pamoką veda
  Mokytojas
 • 1:30 val.

Kokia moterų (istorinė) įtaka Lietuvos politiniam - kultūriniam – visuomeniniam gyvenimui?

Integruotos etikos ir istorijos pamokos metu susipažinsite su moterimis, kurios buvo ne tik valdovų, didikų ar paprastų valstiečių motinos, žmonos, dukterys, bet ir aktyviai keitė savo laikmečio visuomenę, įsitraukė į visuomeninę veiklą, prisidėjo prie kultūrinės - tautinės savimonės kūrimosi bei kovos už moterų teises.

Pamokos tikslas

Keisti stereotipus apie moterų istorinę įtaką Lietuvos politiniam, kultūriniam, visuomeniniam gyvenimui.

Pamokos planas

Mokiniai supažindinami su pamokos tema, tikslu ir uždaviniais.
Mokiniai turi susiskirstyti į grupes ir aplankyti visas žemėlapyje nurodytas vietas ir išsiaiškinti moters tapatybę, kurios garbei yra pastatytas paminklas ar memorialinė lenta toje vietoje. Radus nurodytą vietą reikia rastos moters tapatybę įrašyti į žemėlapį (Užduotis Nr. 1) ir ieškoti užuominų antrajai užduočiai

Aplankę visas nurodytas žemėlapio vietas, mokiniai turi išsiaiškinti, kokios moters aprašymas yra pateiktas antroje užduotyje (Užduotis Nr. 2). Mokiniai įspėjami, jog užduotyje vienu aprašu yra per daug ir jie turės įminti mįslę, kokia tai moteris.

Atlikę visas veiklas, mokiniai turi sugalvoti, kokioms trims moterims turėtų būti pastatyti paminklai ar memorialinės lentos Vilniaus mieste (Užduotis Nr.3).

Mokiniai savo pasirinkimus pristato klasei.

Kompetencijos

Kultūrinė
Pilietiškumo
Socialinė

Temos ugdymo programose

Etika: "Kaip aš suprantu lygias lyčių galimybes, ar jos įgyvendinamos? Pavyzdžiai, kaip jos užtikrinamos praktikoje? Mano požiūris į feminizmą“ Istorija: "Žmogaus pasaulėvaizdžio, mokslo ir kultūros pokyčius keičiantis moderniam pasauliui"

Pamokos vieta:

Senamiesčio seniūnija, Lukiškių aikštė
Panašios pamokos
Visos pamokos
Kaip naudotis?