nepazintas-sofijos-kymantaites-ciurlionienes-pasaulis_57_01709731125-532d096f0f2f5684017153c6734ef199.png

Nepažintas Sofijos Kymantaitės–Čiurlionienės pasaulis

Maksimalus dalyvių skaičius: 45
Pamoką sukūrė - M. K. Čiurlionio namai Vilniuje
 • Lietuvių k. ir literatūra,
  Istorija
 • 8 klasei
  9 klasei
  10 klasei
  11 klasei
  12 klasei
 • Viduje
 • Savičiaus g. 11, Vilnius
 • Pamoką veda
  Įmonės atstovas
 • 45 min

Ar žinote, ką dėl Lietuvos padarė Sofija Kymantaitė - Čiurlionienė?

Teatralizuotą pamoką „Nepažintas Sofijos Kymantaitės–Čiurlionienės pasaulis“ veda profesionali aktorė bei režisierė Livija Krivickaitė, kuri pasitelkdama profesijos subtilybes pasakoja apie Sofijos Kymantaitės–Čiurlionienės gyvenimą, o pristatydama kūrybą įsijaučia į pačios Sofijos vaidmenį.

Kuriant performatyvų pasakojimą, kultūrinės temos atskleidžiamos pasitelkiant istorinį kontekstą, pristatant kitus to meto šviesuomenės veikėjus, prisidėjusius prie garsiųjų „Čiurlionienės šeštadienių“ veiklos. Taip atskleidžiamas kultūros atžvilgiu ypatingai svarbus Lietuvos istorijos periodas, lietuvių tautos sąmoningo vystymosi tėkmė, padėjusi pirmus žingsnius nepriklausomybės link.

Pamokos metu skatinamas mokinių iniciatyvumas, kūrybiškumas, noras domėtis istorinėmis asmenybėmis bei jų darbais. Ši pamoka sausus faktus paverčia gyvybingos, įkvepiančios asmenybės veidu, o Sofija nušvinta naujoje, dar nematytoje šviesoje.

Pamokos pabaigoje mokiniai kviečiami dalintis mintimis bei jausmais, skatinami diskutuoti apie girdėtus istorinius faktus bei Sofijos Kymantaitės–Čiurlionienės gyvenimą ir kūrybą, atrasti savo galimą indėlį kuriant šiandienos Lietuvą.
Esate Vilniuje dirbantis mokytojas ir norėtumėte savo klasę užregistruoti į šią pamoką? Prisijunkite!

Pamokos tikslas

Supažindinti su Sofijos Kymantaitės-Čiurlionienės veikla ir reikšmingumu Lietuvai.

Pamokos planas

Lektorė supažindina mokinius su istoriniais M. K. Čiurlionio namais ir kambariu, kuriame jis gyveno ir ne kartą lankėsi pati S. K. Čiurlionienė.

Mokiniams pristatoma M. K. Čiurlionio žmona - S. K. Čiurlionienė, jos gyvenimas, kūryba, visuomeninės veiklos, kultūros ir meno pasiekimai.

Kartu su lektore mokiniai skaito S. K. Čiurlionienės žodinės kūrybos tekstus, laiškus, atsiminimus, mokiniai skatinami įsijausti į skirtingų istorinių asmenybių vaidmenis.

Mokiniams pristatomi Sofijos K. Čiurlionienės atsiminimų garso įrašai, jos pačios balso įrašas, kultūros lauke laikomas itin reta vertybe, saugoma ir prieinama ne kiekvienam.

Apibendrinant, mokiniai skatinami pasidalinti įspūdžiais, naujomis žiniomis ir potyriais. Už pasidalinimą mintimis jie apdovanojami M. K. Čiurlionio atviruku, todėl įprastai visi įsitraukia į procesą ir nelieka pasyvių stebėtojų.

Kompetencijos

Kultūrinė
Kūrybiškumo
Pažinimo
Pilietiškumo

Temos ugdymo programose

Lietuvai svarbios asmenybės

Pamokos vieta:

Senamiesčio seniūnija, Savičiaus g. 11, Vilnius
Panašios pamokos
Visos pamokos
Kaip naudotis?