susipazink-su-restauratoriaus-profesija_57_01704185748-2e4b6417feab1d033d7f4e9bbcb3cd81.jpg

Susipažink su restauratoriaus profesija

Maksimalus dalyvių skaičius: 15
Pamoką sukūrė - Prano Gudyno restauravimo centras
  • Karjera
  • 11 klasei
    12 klasei
  • Viduje
  • Rūdninkų g. 8, 01135 Vilnius
  • Pamoką veda
    Įmonės atstovas
  • iki 45 min

Koks yra restauratoriaus darbas?

Prano Gudyno restauravimo centras - specializuotas Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus padalinys, kuriame tyrinėjami, konservuojami ir restauruojami Lietuvos muziejams, bažnyčioms, privatiems asmenims priklausantys dailės kūriniai, istorinės ir archeologinės vertybės.

Dabar Centre veikia tapybos, grafikos, tekstilės, keramikos, polichromuotos medinės skulptūros, medinių baldų ir rėmų, metalo dirbinių ir archeologijos radinių restauravimo dirbtuvės.

Mokslinių tyrimų skyriuje atliekami kompleksiniai restauruojamų objektų technologiniai tyrimai, restauravimo medžiagų ir metodų analizė, tobulinamos įprastos ir kuriamos naujos konservavimo ir restauravimo technologijos.

Centre galima sužinoti apie restauratorių darbo ypatumus ir įdomybes dirbant su Lietuvos ir užsienio meno vertybėmis.

11 ir 12 klasių mokinius kviečiame apsilankyti Prano Gudyno restauravimo centre - pasivaikščioti po skyrius, įvairios paskirties patalpas, susipažinti su čia dirbančių žmonių profesijomis ir jų specifika.
Esate Vilniuje dirbantis mokytojas ir norėtumėte savo klasę užregistruoti į šią pamoką? Prisijunkite!

Pamokos tikslas

Supažindinti mokinius su restauratoriaus profesija ir Prano Gudyno restauravimo centru.

Pamokos planas

Pamokoje papasakosime, kas yra restauravimas ir kokios jo kryptys, parodysime šiuo metu restauruojamus objektus, supažindinsime su konservavimo ir restauravimo procesais.

Kompetencijos

Kultūrinė
Kūrybiškumo
Pažinimo

Temos ugdymo programose

Supažindinimas su profesijomis

Pamokos vieta:

Senamiesčio seniūnija, Rūdninkų g. 8, 01135 Vilnius
Panašios pamokos
Visos pamokos
Kaip naudotis?