dokumentika_57_01698763497-2a4988a3a5b6917d0200e0a07736b7ef.jpg

Kuriame dokumentinį filmą

Maksimalus dalyvių skaičius: 30
Pamoką sukūrė - Gintaras Tubelis
 • KITA,
  Anglų k.
 • 9 klasei
  10 klasei
 • Viduje
 • Kino teatras Pasaka
 • Pamoką veda
  Mokytojas
 • 1:30 val.

Kam reikalinga dokumentika?

Mokiniai, dirbdami grupėse, anglų kalba sukurs trumpą dokumentinį filmą pasirinkta tema iš mokslo metais aptartų temų, naudodami temos žodyną ir pasitelkdami informaciją iš vadovėlio bei kitų šaltinių.

Mokiniai lavins gebėjimus ieškoti informacijos įvairiuose šaltiniuose, ją analizuoti, pasirinkti ir pritaikyti pagal poreikius. Gerins komandinio darbo įgūdžius. Gilins supratimą apie konteksto kūrimą, sociokultūrinį pažinimą.

Pamoka gali vykti kino teatre ar kitoje kino bei medijų erdvėje. Erdvę galite užsisakyti per mūsų svetainę.


Pamokos autoriai: teatro mokytojas metodininkas Gintaras Tubelis ir anglų kalbos mokytoja metodininkė Jolanta Liubkevič.


Nuotrauka iš straipsnio https://www.vle.lt/straipsnis/dokumentinis-kinas/

Pamokos tikslas

Sukurti trumpą dokumentinį filmą anglų kalba.

Pamokos planas

Anglų kalbos pamokose
At the end of the school year students are presented with this project. It will take them around a month to prepare and film. During one of the English classes, carry out a reflection\conversation\revision of the things covered during the school year and give them the assignment. This assignment will allow them to delve into the topic covered in more depth and scrutinize the information from the textbook and on the internet. Along the way, assistance with translation for the subtitles will be required.

Teatro pamokose
Analizuosime temą, kas yra dokumentinis kinas.

Integruotose pamokose
Vyksta darbų pristatymai, komentavimas, aptarimas, įsivertinimas ir vertinimas.
Galutinis vertinimas susideda iš mokinių ir mokytojų suminio vertinimo.

Kompetencijos

Komunikavimo
Kultūrinė
Kūrybiškumo
Pažinimo
Socialinė
Skaitmeninė

Temos ugdymo programose

Kartojimas.

Pamokos vieta:

Senamiesčio seniūnija, Kino teatras Pasaka
Panašios pamokos
Visos pamokos
Kaip naudotis?