hamleto-teismas_57_01694786364-74dd42977a9429a77ee59cf77992a895.jpg

Hamleto teismas

Maksimalus dalyvių skaičius: 30
Pamoką sukūrė - Gintaras Tubelis
  • Lietuvių k. ir literatūra,
    KITA
  • 11 klasei
  • Viduje
  • Laisvės pr. 79 A
  • Pamoką veda
    Mokytojas
  • 1:30 val.

Išteisinti negalima nuteisti?

Remiantis V. Šekspyro drama „Hamletas“, mokiniai paruoš inscenizuotą teisminį procesą. Pasirinkę kūrinio personažą sukurs baigiamąsias kaltinimo ir gynimo kalbas bei kaltinamojo paskutinį žodį.

Remdamiesi kūrinyje atskleistais faktais, mokiniai gebės interpretuoti ir susieti juos su teisine retorika bei vadovautis Lietuvos Respublikos baudžiamuoju kodeksu, lavins retorikos meno įgūdžius, gebės analizuoti veikėjų charakterius, kūrinio problemas ir argumentuotai pateikti asmeninį požiūrį į juos.

Pamoką rekomenduojame vesti Vilniaus miesto apylinkės teisme (rezervuoti galite šioje platformoje per ERDVES).
Pamoka dar gali vykti Vilniaus apygardos teisme, Lietuvos Aukščiausiajame teisme.

Pamokos autoriai: teatro mokytojas metodininkas Gintaras Tubelis ir lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė Ugnė Ligeikė.

Pamokos tikslas

Inscenizuoti Hamleto teismą

Pamokos planas

Lietuvių kalbos pamokose išanalizuojama V. Šekspyro tragedija „Hamletas“, personažų (Ofelijos, Hamleto, Polonijaus, Klaudijaus, Gertrūdos, Laerto ir kt.) charakteriai, kūrinio situacijos, temos ir problemos.

Teatro pamokose išsiaiškinama teisinė retorika, analizuojamos juridinės kalbos.

Mokytojai mokiniams pateikia užduotį: dirbdami grupėmis, kurias sudaro trys žmonės, pasiruoškite Hamleto teismo procesui. Vaidmenys: prokuroras, advokatas ir kaltinamasis (Hamletas). Prokuroras iš pasirinkto veikėjo perspektyvos kaltina Hamletą, advokatas iš pasirinkto veikėjo perspektyvos teisina Hamletą (kaltinantys ir ginantys veikėjai privalo būti skirtingi), Hamletas ruošiasi sakyti kaltinamojo paskutinį žodį. Turite sukurti prokuroro, advokato ir kaltinamojo kalbas ir jas pasakyti pirmuoju asmeniu.

Hamletas kaltinamas:
- sąmoningu Polonijaus, Laerto ir Klaudijaus nužudymu,
- amoraliu elgesiu su Ofelija ir Gertrūda.

Prokuroras kaltina, advokatas gina, Hamletas taria paskutinį kaltinamojo žodį. Kiekvieno grupės nario kalbos trukmė nuo 5 iki 10 min.

Integruotos pamokos metu vyksta paruoštų kalbų pristatymas scenoje, komentavimas, aptarimas, įsivertinimas ir vertinimas.

Kompetencijos

Komunikavimo
Kultūrinė
Kūrybiškumo
Pažinimo

Temos ugdymo programose

V. Šekspyro tragedija „Hamletas“.

Pamokos vieta:

Pašilaičių seniūnija, Laisvės pr. 79 A
Panašios pamokos
Visos pamokos
Kaip naudotis?