martyno-mazvydo-pedsakais-vilniuje-reformatu-parke_57_01698071709-d3c260f6bc1da69f4f1c86849dd97bd3.png

M. Mažvydo „Katekizmas" ir gyvenimas Vilniuje

Maksimalus dalyvių skaičius: 25
Pamoką sukūrė - Loreta Kindurienė
 • Lietuvių k. ir literatūra,
  Istorija,
  KITA
 • 11 klasei
  12 klasei
 • Lauke
 • Reformatų skv. 1, 01118 Vilnius
 • Pamoką veda
  Mokytojas
 • 1:30 val.

Kodėl šiandien aktualus M. Mažvydo „Katekizmas“?

Martyno Mažvydo - lietuviškos raštijos pradininko, pirmosios lietuviškos knygos rengėjo, reformacijos atstovo - vardą tikriausiai girdėję visi. Tačiau tikrai ne visi žino, kad jis gyveno ir kūrė Vilniuje.

Šioje pamokoje mokiniai susipažins su Martyno Mažvydo asmenybe, jo gyvenimu ir veikla Vilniuje, to laikmečio kultūriniu ir istoriniu kontekstu. Diskutuos apie pirmosios lietuviškos knygos „Katekizmas“ ir mokslo svarbą.

Pamokoje ugdomi gebėjimai aiškiai ir argumentuotai pagrįsti savo nuomonę, diskutuoti ir analizuoti, sieti literatūros bei istorijos kontekstą su dabartimi.

Pamoka vyksta Reformatų sode, kuris 2021 m. buvo atnaujintas atskleidžiant svarbiausias šios teritorijos vertybes: reformatų istorijos palikimą bei želdynus. Pirmoje pamokos dalyje mokytojas supažindina mokinius su Reformatų sodo svarbiausiais objektais, tad rekomenduojame naudoti projekte "Vilnius yra mokykla" gautą gido įrangą.


Nuotr. lrt.lt

Pamokos tikslas

Susipažinti su M. Mažvydo asmenybe, diskutuoti apie „Katekizmo“ ir mokslo svarbą.

Pamokos planas

1. Tarpdalykinis literatūros ir istorijos įvadas. Mokiniai supažindinami su svarbiausiomis Reformatų sodo vietomis, istoriniu ir kultūriniu kontekstu.

2. Martyno Mažvydo asmenybė ir kūryba. Su mokiniais kalbama apie Martyno Mažvydo asmenybę ir pirmąją lietuvišką knygą „Katekizmas“. Aptariama knygos idėja ir vertybės, reikšmė Lietuvai, kultūrai.

3. Diskusija. Martynas Mažvydas „Katekizme“ akcentavo mokslo svarbą. Šiame kontekste inicijuojama diskusija „Mokslo svarba šiandieniniame pasaulyje“. Mokiniai suskirstomi į dvi grupes. Pirma grupė argumentuos ir gins požiūrį, kad mokslas būtinas ir jo siekti privalo bene kiekvienas žmogus. Antra grupė gins nuomonę, kad ir be mokslo galima pasiekti karjeros, kokybiško gyvenimo.

4. Apibendrinimas ir refleksija.

5. Skiriamas namų darbas: parašyti pastraipą „Mokslo svarba šiandieniniame pasaulyje“ (apie 200 – 250 žodžių).

Kompetencijos

Komunikavimo
Kultūrinė
Kūrybiškumo
Pažinimo
Pilietiškumo
Socialinė

Temos ugdymo programose

Lietuvių kalbos ir literatūros integracija su kitais dalykais

Pamokos vieta:

Senamiesčio seniūnija, Reformatų skv. 1, 01118 Vilnius
Panašios pamokos
Visos pamokos
Kaip naudotis?