meno-ir-kulturos-zvilgsnis-i-aktualias-globalines-problemas_57_01690889862-a6d5b82685e8e683a5d815c44195c4d5.jpg

Meno ir kultūros žvilgsnis į aktualias globalines problemas

Maksimalus dalyvių skaičius: 30
Pamoką sukūrė - Gintaras Tubelis
  • Lietuvių k. ir literatūra,
    KITA
  • 9 klasei
  • Viduje
  • S. Konarskio 49
  • Pamoką veda
    Mokytojas
  • 1:30 val.

Kaip menas skatina visuomenės jautrumą globalinėms problemoms?

Mokiniai režisuos, nufilmuos ir sumontuos trumpą dokumentinį filmuką.

Remdamiesi samprotavimo rašinio struktūra, įrašys Juknaitės ir kitų pasirinktų menininkų kūrybą bei jos sąsajas su globalinėmis problemomis aptariantį garso takelį. Įvardys teksto bei vizualinės raiškos pagrįstumą, filmo idėjos motyvaciją.

Pamoka gali vykti bet kurioje TV studijoje.

Pamokos autoriai: teatro mokytojas metodininkas Gintaras Tubelis ir lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė Ugnė Ligeikė.

Pamokos tikslas

Remdamiesi Vandos Juknaitės dokumentiniu pasakojimu „Išsiduosi. Balsu“ ir kitais pasirinktais įvairių sričių menininkų darbais, sukurs 4-7 min. dokumentinį vaizdo įrašą, kuriame aptars meno ir kultūros žvilgsnį į aktualias globalines problemas, kūrinių įtaką visuomenės požiūriui.

Pamokos planas

Lietuvių kalbos pamokose išanalizuojamas Vandos Juknaitės dokumentinis pasakojimas „Išsiduosi. Balsu“, trumpai aptariami čia siūlomų (1 priedas) arba kitų mokytojo pasirinktų menininkų darbai.


Teatro pamokose išsiaiškinami vaizdo įrašo gamybos principai. Nusprendžiama, kokia informacija bus pateikta arba kokia žinutė pasiųsta: koks tikslas? Ką publika turėtų daryti/kaip jaustis po peržiūros? Kokia pagrindinė mintis, kuri padės pasiekti užsibrėžtą tikslą? Parašomas vaizdo įrašo turinio ir gamybos planas. Atsirenkama ir tinkamai paruošiama reikalinga medžiaga. Aptariami vaizdo montavimo darbai – galimas susitikimas su vaizdo montažo režisieriumi, jo konsultacijos (arba nuvykus į LRT studiją, arba į pamoką pakvietus vaizdo montažo režisierių).


Mokytojai mokiniams pateikia užduotį: sukurkite 4-7 minučių dokumentinį vaizdo įrašą, kuriame atsakote į klausimą, kaip menas skatina visuomenės jautrumą globalinėms problemoms. Kurdami filmuko graso įrašą remkitės samprotavimo rašinio struktūra, kalbėdami nurodyta tema privalote aptarti Juknaitės dokumentinį pasakojimą „Išsiduosi. Balsu“, taip pat galite kalbėti apie dailininkų Gataveckų ir gatvės menininko Banksy kūrybą, slamo kultūrą Lietuvoje arba su tema susijusius pačių pasirinktų menininkų darbus. Prie užduoties pridedami orientaciniai klausimai (2 priedas).


Integruotos pamokos metu vyksta dokumentinių filmukų peržiūra, komentavimas, aptarimas ir vertinimas.

Kompetencijos

Komunikavimo
Kultūrinė
Kūrybiškumo
Pažinimo
Pilietiškumo
Socialinė
Skaitmeninė

Temos ugdymo programose

V. Juknaitės dokumentinis pasakojimas „Išsiduosi. Balsu“. Gatvės poezija – slemas.

Pamokos vieta:

Naujamiesčio seniūnija, S. Konarskio 49
Panašios pamokos
Visos pamokos
Kaip naudotis?