valstybingumo-tema-ir-justino-marcinkeviciaus-drama-mindaugas_57_01698070718-fc873550f3bcea831a62f50be69d269c.png

Valstybės ir vadovo tema dramoje ,,Mindaugas‘‘ ir šiais laikais

Maksimalus dalyvių skaičius: 25
Pamoką sukūrė - Loreta Kindurienė
 • Lietuvių k. ir literatūra,
  Istorija,
  KITA
 • 11 klasei
 • Lauke
 • Arsenalo g.1
 • Pamoką veda
  Mokytojas
 • 1:30 val.

Ar Karalius Mindaugas būtų geras šiuolaikinis vadovas?

Justino Marcinkevičiaus draminė trilogija prasideda drama „Mindaugas“. Tai simboliška, kadangi ir Lietuvos valstybės pamatų kūrimas siejamas su pirmojo Lietuvos karaliaus Mindaugo valdymo laikotarpiu.

Pamokoje taikomas lyginamosios analizės metodas, diskusijos metu literatūra siejama su tikrovės kontekstu.

Rekomenduojama, kad pamoka būtų vedama parke prieš Lietuvos nacionalinį muziejų (Arsenalo g. 1). Ši vieta tinka pamokos temai, nes yra šalia svarbių Lietuvos valstybei objektų bei išraiškingos skulptūros Lietuvos karaliui Mindaugui.


Nuotr. dailininkės Janinos Malinauskaitės paveikslas

Pamokos tikslas

Išnagrinėti dramą „Mindaugas“, diskutuoti apie valstybingumą ir vadovą šiuolaikiniame kontekste.

Pamokos planas

Pamokoje taikomi apverstos pamokos („Flipp class“) ir lyginamosios analizės metodai.

Į pamoką mokiniai ateina pasiruošę: perskaitę kūrinį, susirašę Mindaugo charakterio savybes ir kitus mokytojo nurodytus dalykus.

Pamokos pradžioje analizuojama J. Marcinkevičiaus drama „Mindaugas“, poeto kūrybos svarba lietuvių literatūrai.

Taikant lyginamosios analizės metodą, aptariama, su kokiais iššūkiais kuriant ir apsaugant Lietuvą susidūrė Mindaugas, bei kokius istorinius iššūkius teko patirti Lietuvai, ginant savo valstybingumą, laisvę ir nepriklausomybę po keleto šimtmečių.

Analizuojama Lietuvos karaliaus Mindaugo asmenybė. Literatūra siejama su tikrovės kontekstu – diskutuojama, kas buvo aktualu Mindaugo valdymo laikais ir kokios vadovo savybės vertinamos dabar.

Pamoka apibendrinama aptariant Mindaugo asmenybės svarbą tautai, Lietuvai.

Skiriama namų darbų užduotis: peržiūrėti pateiktus vaizdo įrašus.

Kompetencijos

Komunikavimo
Kultūrinė
Kūrybiškumo
Pažinimo
Pilietiškumo

Temos ugdymo programose

Lietuvių kalbos ir literatūros integracija su kitais dalykais

Pamokos vieta:

Senamiesčio seniūnija, Arsenalo g.1
Panašios pamokos
Visos pamokos
Kaip naudotis?