aklasis-skaitymas-atrasti-teksta-scenoje_57_01693471312-0604f7f9b7d8ca81e6011c8ddfc670f1.png

Aklasis skaitymas: atrasti tekstą scenoje

Maksimalus dalyvių skaičius: 30
Pamoką sukūrė - Ugnė Ligeikė
  • Lietuvių k. ir literatūra
  • 9 klasei
    10 klasei
  • Viduje
  • Bernardinų g. 8\8, Vilnius
  • Pamoką veda
    Mokytojas
  • 3 val.

Ar įmanoma suvokti kūrinį iš jo fragmento?

Mokiniai atidžiai perskaitys ir išanalizuos pateiktą tragedijos „Antigonė“ ištrauką, neturėdami žinių apie kitas dramos dalis. Po to sukurs ištraukos inscenizaciją ir pasiruoš ją pristatyti klasės draugams. Stebėdami klasės draugų pasirodymus, atras, analizuos ir aptars svarbiausias tragedijos idėjas.

Pamokos autoriai: lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Ugnė Ligeikė, teatro mokytojas metodininkas Gintaras Tubelis.

Pamokos tikslas

Sukurti vienos dalies inscenizaciją nežinomam kūriniui.

Pamokos planas

UŽDUOTIS
Dirbdami grupėmis, mokiniai kuria vienos dalies inscenizaciją iš „Antigonės“. Jie gali skaityti tik savo grupei skirtą ištrauką bei trumpus veikėjų aprašymus tragedijos pradžioje. Negalima skaityti apie kūrinį, kitoms grupėms pateiktų tragedijos dalių. Mokiniai, atidžiai skaitydami savąją ištrauką, stengiasi atrakinti tekstą, veikėjus, įspėti siužeto mįsles ir reikšmes, išrinkti ir inscenizuoti tai, kas skaitant atrodo svarbiausia.
I grupė – prologas ir parodas.
II grupė – pirmas epeisodijas ir pirmas stasimas.
III grupė – antras epeisodijas.
IV grupė – trečias epeisodijas.
V grupė – ketvirtas ir penktas epeisodijai.
VI grupė – eksodas ir komas.

INTEGRUOTA PAMOKA
Integruotos pamokos metu kiekviena grupė paeiliui pristato kurtas tragedijos inscenizacijas. Po kiekvienos dalies pristatymo klasės draugai įvardija atradimus, aptaria regėtus veikėjus, jų charakterius, siužetą, tragedijoje apmąstomas temas, keliamas problemas ir kylančius klausimus.

Po paskutinės inscenizacijos pasidalijama įžvalgomis: ar sunku buvo scenoje pasakoti kūrinį turint nepilną informaciją apie jo siužetą, veikėjus, temas ir problemas? Pasidalijama lūkesčiais ir atradimais, netradicine skaitymo patirtimi.

Kompetencijos

Komunikavimo
Kultūrinė
Kūrybiškumo
Socialinė

Temos ugdymo programose

Senovės Graikijos teatras

Pamokos vieta:

Senamiesčio seniūnija, Bernardinų g. 8\8, Vilnius
Panašios pamokos
Visos pamokos
Kaip naudotis?