belmonto-malune-baltaragio-malunas_57_01673534664-074233abf3658a36593a5c1e421ae9d5.jpg

Belmonto malūne ,,Baltaragio malūnas‘‘

Maksimalus dalyvių skaičius: 25
Pamoką sukūrė - Loreta Kindurienė
  • Lietuvių k. ir literatūra
  • 8 klasei
  • Lauke
  • Belmonto g. 17A, 11300 Vilnius
  • Pamoką veda
    Mokytojas
  • 1:30 val.

Ar žinote, kad nuo XIX amžiaus skaitomiausias žanras - romanas?

Aštuntokai pirmą kartą skaitys ir nagrinės visą kūrinį - Kazio Borutos romaną ,,Baltaragio malūnas'' arba kitaip ,,Baltaragio malūnas arba kas dėjosi anuo metu Paudruvės krašte''.
Mokinių supažindinimas su romano žanru ir su lietuvių literatūros klasika tapusiu kūriniu neįprastoje aplinkoje - Belmonte.
Belmonto malūno aplinka tinkama pajusti autentiškumo dvasią, sužadinti vaizduotę skaitant Kazio Borutos romaną, kadangi Belmonto malūno teritorija (miškai, takai, upė, tiltai sukuria autentišką pojūtį ,,Baltaragio malūno'' romanui).
Mokytojo nuožiūra galima pasirinkti ir kitą malūną Vilniaus mieste.

(Atvaizdas paveikslėlyje - Baltaragio malūnas( Saulina Pakutkaitė, Radvilė Tarutytė)

Pamokos tikslas

Romano analizė ir kūrinio ištraukų skaitymas autentiškoje Belmonto parko aplinkoje.

Pamokos planas

Mokiniai jau yra susipažinę su K. Borutos folkloriniu romanu ,,Baltaragio malūnas‘‘ ankstesnėse lietuvių kalbos pamokose ir skaitę kūrinį klasėje arba savarankiškai. Kartu su mokytoju išanalizavę pagrindinių veikėjų (Baltaragio, Jurgos, Girdvainio, Uršulės, Pinčuko) paveikslus.
Mokytojas ir mokiniai lankosi Belmonto parko teritorijoje. Matomus gamtos vaizdinius sieja su kūriniu ,,Baltaragio malūnas‘‘. Sužadinami vizualiniai pojūčiai, interpretuojamas kūrinys.
Pamokos pabaigoje aptariamos pamokos stipriosios pusės arba išklausomos mokinių pastabos apie jų manymu tobulintinus dalykus (taip mokiniai įtraukiami į pamokos kūrimą, skaitinamas ryšys ir bendradarbiavimas tarp mokytojo ir mokinių).
Užduodamas namų darbas.

Kompetencijos

Komunikavimo
Kultūrinė

Temos ugdymo programose

Pažintis su romanu. Kazio Borutos romano ,,Baltaragio malūnas'' nagrinėjimas

Pamokos vieta:

Rasų seniūnija, Belmonto g. 17A, 11300 Vilnius
Panašios pamokos
Visos pamokos
Kaip naudotis?