buti-vincu-kudirka-lietuviu-ir-kureju_57_01694337040-e37e24711edafba52d23c751a23b6e85.png

Būti Vincu Kudirka – lietuviu ir kūrėju

Maksimalus dalyvių skaičius: 30
Pamoką sukūrė - Gintaras Tubelis
 • Lietuvių k. ir literatūra,
  Istorija,
  Pilietiškumas,
  KITA
 • 11 klasei
 • Lauke
 • Vinco Kudirkos aikštė
 • Pamoką veda
  Mokytojas
 • 1:30 val.

Kokia kūrėjo darbo reikšmė visuomenei?

Integruotos pamokos metu inscenizuojama spaudos draudimo laikotarpio situacija, kurioje „susitinka" caro valdžios įbauginti lietuviai (klausytojai) bei Vincas Kudirka (vaidmens atlikėjas). Remdamiesi Vinco Kudirkos asmenybe, kūryba, individualiu požiūriu į jo nuveiktus darbus, mokiniai sukuria ir klausytojams pristato 4-6 minučių kalbą, dalinasi savo patyrimu, meniniais sprendimais, atsako į klausimus.

Analizuodami ir įkūnydami V. Kudirkos charakterį, situacijas, kuriose jam teko atsidurti, mokiniai lavins kritinio ir kūrybinio mąstymo gebėjimus. Gerins kultūrinės raiškos (vaidmens atlikimo, retorikos meno) įgūdžius. Lavins gebėjimą sieti literatūros herojaus patirtį su individualia patirtimi ir vertybėmis. Stiprins pilietinį sąmoningumą.

Pamoka gali vykti Lietuvai ir lietuvybei istoriškai svarbioje vietoje.

Pamokos autoriai: teatro mokytojas metodininkas Gintaras Tubelis ir lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė Ugnė Ligeikė.

Pamokos tikslas

Per inscenizuotą herojaus gyvenimo situaciją atskleisti Lietuvos ir lietuvybės svarbą.

Pamokos planas

Lietuvių kalbos pamokose analizuojama Vinco Kudirkos asmenybė, biografija ir kūryba (eilėraščiai „Varpas“, „Labora“, „Tautiška giesmė“ bei pasirinktos satyros).

Teatro pamokose kalbėsime apie pilietinę savimonę. Tautiškumas 1918 metais ir šiandien.

Integruotos pamokos metu specialiai pasirinktoje Vilniaus erdvėje mokiniai pristato paruoštas kalbas, remdamiesi Vinco Kudirkos asmenybe, kūryba, individualiu požiūriu į autoriaus nuveiktus darbus.

Mokiniai atsako į klasės draugų pateiktus klausimus, klasės draugai vertina atlikto darbo kokybę, argumentus ir įtaigą.

Galutinis vertinimas susideda iš mokinių ir mokytojų suminio vertinimo.

Kompetencijos

Komunikavimo
Kultūrinė
Kūrybiškumo
Pažinimo
Pilietiškumo
Socialinė

Temos ugdymo programose

Vinco Kudirkos kūryba.

Pamokos vieta:

Senamiesčio seniūnija, Vinco Kudirkos aikštė
Panašios pamokos
Visos pamokos
Kaip naudotis?