d-grinkeviciutes-lietuviai-prie-laptevu-juros-naujosios-vilnios-gelezinkelio-stoties-memoriale_57_01708006992-a1b58f13fab54b8d531ca580e144e58e.jpg

Tremtinių istorijos ir literatūros sąsajos Naujojoje Vilnioje

5
Maksimalus dalyvių skaičius: 30
Pamoką sukūrė - Loreta Kindurienė
  • Lietuvių k. ir literatūra,
    Istorija
  • 10 klasei
  • Lauke
  • A. Kojelavičiaus g. 147
  • Pamoką veda
    Mokytojas
  • 45 min

Ar galima kūrinį ne tik pajusti, bet ir ,,paliesti''?

Pamokoje literatūros kūrinys - Dalios Grikevičiūtės atsiminimų knyga „Lietuviai prie Laptevų jūros“ - siejamas su su tikrovės kontekstu.

Mokiniai su mokytoju aptaria, kokius jausmus sukelia D. Grinkevičiūtės kūrinys ir matomas vaizdas – traukinio vagonas, kuriuo buvo išvežti žmonės. Siekiama atpažinti ir aptarti emocijas. Diskutuojama, ar vizualumas, galimybė pamatyti, kelia didesnį emocijų pliūpsnį negu perskaitytas kūrinys? Ar emocijos panašios?

Pamoka vedama Naujosios Vilnios geležinkelio stoties prieigose. Tai simboliška ir autentiška vieta, čia eksponuojamas traukinio vagono fragmentas, kuriuo Lietuvos žmonės buvo vežami į tremtį.

Nuotr. D. Umbraso

Pamokos tikslas

Sieti literatūros kūrinį su tikrovės kontekstu.

Pamokos planas

Mokiniai prieš pamoką perskaito Dalios Grikevičiūtės atsiminimų knygą „Lietuviai prie Laptevų jūros“.

Pamokos pradžioje išryškinama šios knygos svarba lietuvių literatūrai - tai atsiminimų, grožinės literatūros ir dokumentikos derinys, liudijimas.

Mokiniams akcentuojama, kad 1940–1941 m. iš Naujosios Vilnios geležinkelio stoties į Sibirą tremtin buvo vežami lietuvių, lenkų ir kitų tautybių žmonės. Čia, kur dabar stovi mokiniai, prieš daugiau nei 70 metų stovėjo išsigandę žmonės. Kad būtent ši stotis buvo paskutinė Lietuvos vieta, kurią matė tremiami gyventojai.

Pamokos pradžia ir pabaiga susiejama diskusija/refleksija „Kodėl svarbu užrašyti ir skaudžius įvykius?“.

Kompetencijos

Komunikavimo
Kultūrinė
Pažinimo
Pilietiškumo

Temos ugdymo programose

Tremties (egzodo) literatūra

Pamokos vieta:

Naujosios Vilnios seniūnija, A. Kojelavičiaus g. 147
Panašios pamokos
Visos pamokos
Kaip naudotis?