gramatikos-ir-vilniaus-saskambiai_57_01693202493-741c5dbfd4b2b5f41f1853960daba692.jpeg

Gramatikos ir Vilniaus sąskambiai

Maksimalus dalyvių skaičius: 30
Pamoką sukūrė - Ugnė Ligeikė
 • Lietuvių k. ir literatūra
 • 9 klasei
  10 klasei
  11 klasei
 • Lauke
 • Katedros aikštė
 • Pamoką veda
  Mokytojas
 • 3 val.

Kaip skamba Vilnius?

Remdamiesi gramatikos taisyklėmis ir mokytojo nurodytais gramatiniais požymiais, mokiniai sukurs dainos žodžius ir muzikos takelį pasirinkta tema, kurios veiksmą aktualizuos jiems reikšmingose Vilniaus senamiesčio erdvėse.

Mokiniai įsisavins mokytojo nurodytus gramatinius požymius, juos atpažins, skirs ir sąmoningai vartos sakiniuose.
Sukurs išradingą dainos tekstą ir garso takelį, kurį susies su išgyventa asmenine patirtimi Vilniaus miesto erdvėse.
Pasiruoš dainą pristatyti ir ją atliks prieš auditoriją. Komentuos ir vertins klasės draugų darbus.

Pamokos autoriai: lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Ugnė Ligeikė, teatro mokytojas metodininkas Gintaras Tubelis.

Pamokos tikslas

Sukurti dainos žodžius ir muzikos takelį pasirinkta tema, veiksmą aktualizuojant mokiniams reikšmingose Vilniaus senamiesčio erdvėse.

Pamokos planas

UŽDUOTIS:
Grupėmis sukurkite dainą pasirinkta ir jums svarbia tema, kurios veiksmas vyktų jums reikšmingoje ir pažįstamoje Vilniaus senamiesčio vietoje. Dainoje turite įrašyti bent keturis šalutinius sakinius, penkis prielinksnius, tris tariamosios nuosakos formas. Dainai sukurkite ir garso takelį, nebūtina skambesį kurti muzikos instrumentu, galite pasitelkti plojimus, spragsėjimą, trepsėjimą, švilpavimą, lietaus, vėjo ar kitus jums mielus garsus.

PAMOKA:
Integruotos pamokos metu dainų žodžių ir garso takelio pristatymas vyksta tose Vilniaus senamiesčio vietose, kurias mokiniai mini dainų tekstuose.
Klasės draugai vertina atlikto darbo kokybę, gramatinių požymių išpildymą, teksto išradingumą, aktualumą, atlikėjų ekspresyvumą, autorinio kūrinio sąsajų su pasirinkta erdve pagrįstumą.

Galutinis vertinimas susideda iš mokinių ir mokytojų suminio vertinimo.

Kompetencijos

Komunikavimo
Kultūrinė
Kūrybiškumo
Pažinimo
Pilietiškumo

Temos ugdymo programose

Skyryba ir rašyba

Pamokos vieta:

Senamiesčio seniūnija, Katedros aikštė
Panašios pamokos
Visos pamokos
Kaip naudotis?