henriko-radausko-poezijos-ritmu_57_01693461059-3a28ff3f06bb5728542fabfc16696745.jpeg

Henriko Radausko poezijos ritmu

Maksimalus dalyvių skaičius: 30
Pamoką sukūrė - Ugnė Ligeikė
  • Lietuvių k. ir literatūra
  • 11 klasei
    12 klasei
  • Viduje
  • Užupio g. 2, Vilnius
  • Pamoką veda
    Mokytojas
  • 3 val.

Kaip skamba Henrikas Radauskas?

Mokiniai savarankiškai dirbdami grupėmis išanalizuos vieną Henriko Radausko eilėraštį.
Remdamiesi analize ir individualia interpretacija, sukurs eilėraščiui ritmą ir choreografiją, atitinkančią eilių nuotaiką bei svarbiausias idėjas.
Pristatys analizę ir, garsiai skaitydami savo eilutes, išmokys klasės draugus eilėraštį „sušokti“ bei „sugroti“.
Lygins dviejų tą patį eilėraštį pristatančių grupių interpretaciją, diskutuos, vertins.

H. Radauską bičiuliai vadino „menų alkoholiku“, taigi simboliška apie jo kūrybą kalbėti meniškiausiose Vilniaus erdvėse, pavyzdžiui, Užupyje. Mokiniai galėtų pristatyti užduotį „Meno inkubatoriaus" PALĖPĖS edukacinėje erdvėje arba kitose menu ir kūryba pulsuojančiose vietose.
Po pristatymų mokinius kviečiame patirti Radausko kūrybinę nuotaiką pasineriant į meną, pavyzdžiui apžiūrint „Galeros" lauko ekspoziciją (nuoroda: https://www.umi.lt/parodos/galeros-lauko-ekspozicija)

Pamokos autoriai: lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė Ugnė Ligeikė, teatro mokytojas metodininkas Gintaras Tubelis.

Pamokos tikslas

„Sušokti“ bei „sugroti“ pasirinktą Henriko Radausko eilėraštį.

Pamokos planas

UŽDUOTIS
Mokiniai paskirstomi į 8 grupes. Dviems grupėms paskiriamas tas pats Henriko Radausko eilėraštis, tačiau skirtingos viena po kitos einančios jo eilutės. Iš viso analizuojami keturi eilėraščiai.
Mokinių prašoma išanalizuoti jiems tekusį tekstą, perprasti eilučių prasmę, tada sukurti garsiai skaitomoms eilutėms ritmą (plojimai, spragsėjimas, plekšnojimas ar kt.) ir choreografiją, kurie atitiktų eilių nuotaiką, temą ir pagrindines idėjas. Paminima, kad ritmo ir choreografijos reikės išmokyti klasės draugus.

INTEGRUOTA PAMOKA
Mokiniai aptaria jiems tekusių eilėraščių analizę.
Dvi tą patį eilėraštį analizuojančios grupės pristato savo analizę viena po kitos ir, garsiai skaitydamos eiles, moko klasės draugus savųjų eilučių ritmo ir choreografijos. Mokinių prašoma sujungti dvi išmoktas vieno eilėraščio dalis į vieną visumą ir nuosekliai skaitant kartu su klase visą tekstą „sušokti“ bei „sugroti“.
Klasės draugai mokosi, klauso pristatymų, vėliau aptaria darbų kokybę, diskutuoja, ar skiriasi dviejų vieną eilėraštį pristačiusių grupių interpretacija, ritmo ir choreografijos kuriama nuotaika, jos sąsajos su eilėmis.
Vertinimas susideda iš mokinių ir mokytojo suminio vertinimo.

Kompetencijos

Komunikavimo
Kultūrinė
Kūrybiškumo
Pažinimo

Temos ugdymo programose

Henriko Radausko gyvenimas ir kūryba

Pamokos vieta:

Senamiesčio seniūnija, Užupio g. 2, Vilnius
Panašios pamokos
Visos pamokos
Kaip naudotis?