improvizuotas-dedziu-ir-dedieniu-veikeju-dialogas_57_01694337144-4fd6f2fc5ce4c7bf87a98b4667e295bc.jpg

Improvizuotas „Dėdžių ir dėdienių“ veikėjų dialogas

Maksimalus dalyvių skaičius: 30
Pamoką sukūrė - Gintaras Tubelis
  • Lietuvių k. ir literatūra,
    KITA
  • 11 klasei
  • Viduje
  • Vilniaus universiteto teatro salė, Universiteto g. 3
  • Pamoką veda
    Mokytojas
  • 1:30 val.

Kaip pasirinkti porą ir neapsirikti?

Remdamiesi Vaižganto kūriniu „Dėdės ir dėdienės“, mokiniai grupėmis sukurs improvizuotą pateiktų veikėjų dialogą konkrečioje mokytojo nurodytoje situacijoje, įgarsins jį trumpame (4 – 6 minutės) etiude - laidoje „Kaip pasirinkti porą ir neapsirikti?“. Ras ir atskleis stipriausius abiejų besikalbančių pusių argumentus.

Mokiniai gebės analizuoti, kritiškai vertinti ir aktualizuoti kūrinį bei sieti jį su individualia patirtimi; lavins kritinio ir kūrybinio mąstymo gebėjimus; remdamiesi kūrinio ir veikėjų analize bei asmenine patirtimi ir kultūrinėmis žiniomis, gebės įtaigiai perteikti sukurtą tekstą; lavins retorikos gebėjimus.

Pamoka gali vykti VU teatro salėje ar kitoje teatrinėje erdvėje.

Pamokos autoriai: teatro mokytojas metodininkas Gintaras Tubelis ir lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė Ugnė Ligeikė.

Pamokos tikslas

Sukurti improvizuotą pateiktų veikėjų dialogą konkrečioje situacijoje, įgarsins jį trumpame etiude.

Pamokos planas

Lietuvių kalbos pamokose analizuojamas Vaižganto kūrinys „Dėdės ir dėdienės“, aptariamos kūrinio temos, problemos, veikėjų literatūriniai portretai ir kt.

Teatro pamokose nagrinėjamos dialogo ribos: https://www.bernardinai.lt/933869-2/

Žodis „dialogas“ mūsų laikais dažnai vartojamas, tačiau realybėje retai sutinkamas. Kiekvienas, kas mėgino jį praktikuoti, žino, kaip tai išties sunku. Niekaip neprimena bičiuliško pasišnekučiavimo prie arbatos puodelio. Kur tau! Juk susitinka bent du skirtingi pasauliai.

Integruotos pamokos metu vyksta sukurtų dialogų pristatymas laidoje „Kaip pasirinkti porą ir neapsirikti?“. Laidoje taip pat dalyvauja psichologas, parapsichologas ir vedybų planuotojas (vaidmenys mokiniams paskiriami pamokos metu), šie dalyviai pristato trumpas savo įžvalgas bei komentuoja pagrindinių laidos herojų diskusiją.

Kompetencijos

Komunikavimo
Kultūrinė
Kūrybiškumo
Pažinimo
Socialinė

Temos ugdymo programose

Juozas Tumas - Vaižgantas „Dėdės ir dėdienės“.

Pamokos vieta:

Senamiesčio seniūnija, Vilniaus universiteto teatro salė, Universiteto g. 3
Panašios pamokos
Visos pamokos
Kaip naudotis?