inscenizuota-jono-biliuno-kurinio-analize_57_01694337125-89dccc4d5c4fa6baf4ec4c4e60212454.jpg

Inscenizuota Jono Biliūno kūrinio analizė

Maksimalus dalyvių skaičius: 30
Pamoką sukūrė - Gintaras Tubelis
  • Lietuvių k. ir literatūra,
    KITA
  • 11 klasei
  • Lauke
  • Kalnų parkas
  • Pamoką veda
    Mokytojas
  • 1:30 val.

Kokia psichologinė ir socialinė Jono Biliūno kūrinių tikrovė?

Pasirinkę norimą Jono Biliūno kūrinį, mokiniai sukurs 10-15 min. trukmės etiudą, kuriame pateiks šio kūrinio analizę, atskleis veikėjų psichologinius portretus ir moralines nuostatas, pagrindines teksto idėjas.

Mokiniai gebės analizuoti ir aktualizuoti kūrinį, susieti jį su individualia patirtimi. Mokysis kritiškai vertinti savo ir kitų kūrybą. Lavins kritinio ir kūrybinio mąstymo gebėjimus, komandinio darbo įgūdžius. Remdamiesi kūrinio ir veikėjų analize, asmenine patirtimi ir kultūrinėmis žiniomis, gebės įtaigiai perteikti sukurtą tekstą.

Pamoka gali vykti bet kokioje teatrinėje aplinkoje.

Pamokos autoriai: teatro mokytojas metodininkas Gintaras Tubelis ir lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė Ugnė Ligeikė.

Pamokos tikslas

Inscenizuotai pateikti pasirinkto Jono Biliūno kūrinio analizę.

Pamokos planas

Lietuvių kalbos pamokose analizuojamos Jono Biliūno novelės „Vagis“, „Laimės žiburys“, „Ubagas“, „Lazda“ ir apysaka „Liūdna pasaka“.

Teatro pamokose nagrinėjamas etiudo kūrimas: analizuojama sąvoka, struktūra, kūrimo eiga. Mokiniai gauna užduotį: dirbant grupėmis, sukurti etiudą, kuriame pateikti inscenizuotą pasirinkto J. Biliūno kūrinio analizę, atskleisti veikėjų psichologinius portretus, moralines nuostatas, pagrindines teksto idėjas.

Integruotoje pamokoje mokiniai pristato sukurtus etiudus, komentuoja, atsako į klasės draugų pateiktus klausimus. Galutinis vertinimas susideda iš mokinių ir mokytojų suminio vertinimo.

Kompetencijos

Komunikavimo
Kultūrinė
Kūrybiškumo
Pažinimo
Socialinė

Temos ugdymo programose

Jono Biliūno kūriniai.

Pamokos vieta:

Senamiesčio seniūnija, Kalnų parkas
Panašios pamokos
Visos pamokos
Kaip naudotis?