justino-marcinkeviciaus-poetine-drama-mazvydas-prie-reformatu-baznycios_57_01698072458-a95e02408653c5796a761f77667b8b9f.png

M. Mažvydo asmenybė pagal dramą ,,Mažvydas‘‘

Maksimalus dalyvių skaičius: 25
Pamoką sukūrė - Loreta Kindurienė
  • Lietuvių k. ir literatūra,
    Istorija
  • 11 klasei
  • Lauke
  • Pylimo g. 18, 01118 Vilnius
  • Pamoką veda
    Mokytojas
  • 1:30 val.

Kokia asmenybė buvo Martynas Mažvydas?

Pamokoje, remiantis J. Marcinkevičiaus drama „Mažvydas“, nagrinėjami Martyno Mažvydo ir kitų kūrinio veikėjų literatūriniai paveikslai, bei Mažvydo istorinės asmenybės svarba reformacijos kontekste. Taip pat aptariama Justino Marcinkevičiaus biografija, svarbiausi jo kūrybos bruožai, reikšmė lietuvių literatūrai.

Pamokoje ugdomi mokinių gebėjimai aiškiai ir argumentuotai pagrįsti savo nuomonę, analizuoti ir diskutuoti, sieti literatūros bei istorijos kontekstą su dabartimi.

Pamoka vyksta prie Reformatų bažnyčios, Pylimo g. 18. Į pamoką mokiniai atsineša piešimo lapus ir priemones.


Nuotraukoje Antano Šakalio lino raižinys „Martynas Mažvydas“ (1978 m.)

Pamokos tikslas

Išanalizuoti poetinės dramos „Mažvydas“ pagrindinių veikėjų portretus, aptarti keliamas problemas ir vertybes.

Pamokos planas

1. Nagrinėjami Justino Marcinkevičiaus svarbiausi biografijos ir kūrybos bruožai, aptariama jo svarba lietuvių literatūrai (žymus poetas, dramaturgas, vertėjas, akademikas, visuomenės veikėjas).

2. Nagrinėjama poetinė drama "Mažvydas", akcentuojant Martyno Mažvydo asmenybės atvaizdavimą. Pasikartojamos turimos žinios iš ankstesnių pamokų apie Martyną Mažvydą, jo gyvenimą. Turimas žinias mokytojas sieja su drama „Mažvydas“. Aptariama, kokie Martyno Mažvydo gyvenimo faktai sutampa su minimais kūrinyje bei kaip Martyno Mažvydo asmenybė įkvepia kitus kūrėjus (pvz., teatro ir operos režisierius, rašytojus).

3. Einama į Reformatų parką, prie išlikusių medinės Reformatų bažnyčios pamatų. Susiradę patogią vietą, mokiniai įsivaizduoja ir iliustruoja kaip galėjo atrodyti medinė Reformatų bažnyčia, lygina ją su esama.

4. Mokytojas kartu su mokiniais aptaria ir apibendrina svarbiausią pamokos informaciją.

5. Namų darbas: savarankiškai peržiūrėti Klaipėdos dramos teatro spektaklį pagal J. Marcinkevičiaus dramą „Mažvydas“ (nuoroda pateikta pamokos plane).

Kompetencijos

Komunikavimo
Kultūrinė
Kūrybiškumo
Pažinimo
Pilietiškumo
Socialinė

Temos ugdymo programose

Lietuvių kalbos ir literatūros integracija su kitais dalykais

Pamokos vieta:

Senamiesčio seniūnija, Pylimo g. 18, 01118 Vilnius
Panašios pamokos
Visos pamokos
Kaip naudotis?