laisvo-zmogaus-laikysena-nelaisves-salygomis_57_01693212263-7e9d7257cd7928521d56587689b69c5b.jpeg

Laisvo žmogaus laikysena nelaisvės sąlygomis

Maksimalus dalyvių skaičius: 30
Pamoką sukūrė - Ugnė Ligeikė
  • Lietuvių k. ir literatūra
  • 11 klasei
    12 klasei
  • Viduje
  • Aukų g. 2A, Vilnius
  • Pamoką veda
    Mokytojas
  • 3 val.

Kaip nelaisvėje išsaugoti dvasinę laisvę?

Remdamiesi Balio Sruogos romano „Dievų miškas“ veikėjų analize, mokiniai sukurs budelio ir aukos dialogą jų susitikimo situacijoje, kurį atlikdami atskleis intelektualinės ir dvasinės laisvės, liudijančios žmogaus orumą, išsaugojimo galimybes nelaisvės sąlygomis.

Poromis sukurs budelio ir aukos dialogą, raiškiai perskaitys jį auditorijai.

Pamoka gali būti organizuojama Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus erdvėse.

Pamokos autoriai: lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Ugnė Ligeikė, teatro mokytojas metodininkas Gintaras Tubelis.

Pamokos tikslas

Sukurti budelio ir aukos dialogą jų susitikimo situacijoje.

Pamokos planas

UŽDUOTIS
Išsirinkite vieną „Dievų miško“ ištrauką (pastraipą, mintį, sakinį), kurioje regima realybės dehumanizavimą ir antimoralę liudijanti situacija, ją garsiai perskaitykite. Išsirinkite ištrauką (pastraipą, mintį, sakinį), kurioje regima žmogaus laisvės raiška, ją taip pat garsiai perskaitykite.
Remdamiesi pasirinktomis ištraukomis, sukurkite menamą budelio ir dvasinę laisvę siekiančio išsaugoti žmogaus pokalbį, jo metu įgarsinkite budelio ir žmogaus tariamus žodžius ir/arba mintis (nebūtinai visos mintys pasakomos garsiai ir atvirai). Kurdami pokalbį remkitės „Dievų miške“ atskleistomis dvasinės ir intelektualinės laisvės išsaugojimo galimybėmis (ironija, pagalba kitam, kuriančio ir mylinčio žmogaus savimonė ir kt.).
Įgarsinę dialogą, pakomentuokite ištraukų pasirinkimo motyvaciją, sukurtą budelio ir aukos susitikimo situaciją.

PAMOKA
Integruotos pamokos metu vyksta dialogų pristatymas, darbų komentavimas, aptarimas ir vertinimas.
Klasės draugai vertina atlikto darbo kokybę, originalumą, dialogo sąsajas su analizuojamu kūriniu, jo reikšmės atskleidimą, diskutuoja apie laisvę ir žmogaus orumą.
Galutinis vertinimas susideda iš mokinių ir mokytojų suminio vertinimo.

Kompetencijos

Komunikavimo
Kultūrinė
Kūrybiškumo
Pažinimo
Pilietiškumo
Socialinė

Temos ugdymo programose

Romano „Dievų miškas“ analizė

Pamokos vieta:

Senamiesčio seniūnija, Aukų g. 2A, Vilnius
Panašios pamokos
Visos pamokos
Kaip naudotis?