lietuviska-ideja-tarptautineje-kureju-mugeje_57_01694336958-73d1a181a4b4f7a572c3c14c8d0c9b80.jpg

Lietuviška idėja tarptautinėje kūrėjų mugėje

Maksimalus dalyvių skaičius: 30
Pamoką sukūrė - Gintaras Tubelis
  • Lietuvių k. ir literatūra
  • 11 klasei
  • Lauke
  • Vingrių skveras
  • Pamoką veda
    Mokytojas
  • 1:30 val.

Kodėl verta leisti ir skaityti „Anykščių šilelį“?

Kursime A. Baranausko „Anykščių šilelio“ reklaminį filmuką ir stendą, atsakančius užsienio leidykloms į klausimą, kodėl verta leisti ir skaityti „Anykščių šilelį“.

Mokiniai gebės analizuoti ir kritiškai įvertinti lietuvių klasikų kūrinių vertę bei aktualumą dabarties žmogui. Lavins kūrybinio mąstymo gebėjimus. Gerins kultūrinės raiškos – režisavimo įgūdžius. Tobulins komandinio darbo įgūdžius. Vertins ir argumentuotai išsakys nuomonę, diskutuos.

Pamoka gali vykti Vingrių skvere ar kitoje aikštėje.

Pamokos autoriai: teatro mokytojas metodininkas Gintaras Tubelis ir lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė Ugnė Ligeikė.

Pamokos tikslas

Reklaminio filmuko ir stendo, atsakančių užsienio leidykloms į klausimą, kodėl verta leisti ir skaityti „Anykščių šilelį“, kūrimas.

Pamokos planas

Lietuvių kalbos pamokose analizuojamas A. Baranausko „Anykščių šilelis“, poemoje regimos temos ir problemos.

Teatro pamokose analizuosime 10 įtaigos principų.
Įtaiga ir saviįtaiga yra sąmoningai naudojamos poveikio priemonės. Norite daryti įtaką, įkvėpti, motyvuoti kitus, – pirma turite išmokti paveikti patys save.
Kartais sugestija apibūdinama kaip manipuliacija. Senajame Majerio kalbos žodyne, išleistame Leipcige ir Vienoje 1897 m., be kita ko, sakoma: „...Terminas „sugestija“ suprantamas kaip procesas, kuris duoda sėkmingų rezultatų įtaigos kokio nors žmogaus atžvilgiu dėka... Galima daryti prielaidą, kad veikiant įtaigai šiam žmogui formuojasi nuostata ir ši nuostata turi tendenciją realizuotis... pasidavimas įtaigai... ypač padidėja hipnozės metu...“. Praktikoje tai reiškia, kad jeigu jūs įteigsite sau, jog tapsite charizmatine asmenybe, jums susiformuos tam tikra nuostata, kurios veikiami pasireikš ją atitinkantys sugebėjimai. Beje, labai akivaizdžiai ir įtikinamai matomas pozityvaus programavimo poveikis sporte. Jeigu treneris sugeba nuteikti savo komandą pergalei, – rungtynės klostosi sėkmingai. Verslo vadybos srityje reikalai klostosi lygiai taip pat.

Integruotos pamokos metu vyksta tarptautinė mugė „Pažinkime ir pamilkime Lietuvą“, kurioje pristatomi paruošti darbai, atsakoma į lankytojų klausimus, konkurentų provokacijas. Dirbama grupėmis po penkis.

Kompetencijos

Komunikavimo
Kultūrinė
Kūrybiškumo
Pažinimo
Pilietiškumo
Socialinė
Skaitmeninė

Temos ugdymo programose

A. Baranauskas „Anykščių šilelis“.

Pamokos vieta:

Senamiesčio seniūnija, Vingrių skveras
Panašios pamokos
Visos pamokos
Kaip naudotis?