lietuviu-kalba_57_01711433779-a69af2e4f5234cf80f73ac035aa26c5c.jpg

Gyvenimas gamtoje ir dabartyje

5
Maksimalus dalyvių skaičius: 23
Pamoką sukūrė - edita aleksiejiene
  • Lietuvių k. ir literatūra,
    Pradinis ugdymas
  • 2 klasei
  • Lauke
  • Pasakų parkas
  • Pamoką veda
    Mokytojas
  • 1:30 val.

Kas dabar vyksta gamtoje?

Pamokos metu mokiniai mokosi kurti rišlų pasakojimą remdamiesi savo įspūdžiais.

Pradžioje vaikai grupėmis vaikšto po mišką ar parką, stebi augalus, paukščius, galbūt gyvūnus, klauso garsų. Stebėjimus fiksuoja lape. Grįžę į klasę, individualiai sukuria pasakojimą, kuriame aprašo, kas vyksta gamtoje pavasarį. Praktiškai įtvirtina žinias apie dabartį ir klausimą „ką veikia?“

Pamokoje skatinamas mokinių bendradarbiavimas, lavinamas pastabumas, kūrybiškumas, įtvirtinamos lietvių kalbos žinios.

Pamokos tikslas

Įtvirtinti dalykines žinias ir ugdyti kūrybiškumą kuriant rišlų pasakojimą.

Pamokos planas

1. Pamokos pradžioje aptariamas saugus elgesys gamtoje, susitarimai.
2. Pasiskirstymas grupėmis po 3-4 mokinius. Išdalinami stebėjimų lapai.
3. Mokiniai vaikšto grupėmis ir stebi gamtą, kiekvienas fiksuoja savo pastebėjimus, kas vyksta gamtoje pavasarį.
4. Aptarimas su mokytoju: ką pavyko pamatyti? kaip sekėsi dirbti grupėje?
5. Individualus darbas. Vaikai kuria rišlų pasakojimą, remdamiesti stebėjimų lape užfiksuotais atsakymais.
6. Pasakojimo pristatymas.
7. Refleksija.

Kompetencijos

Komunikavimo
Kūrybiškumo
Pažinimo

Temos ugdymo programose

Dabartis. Kokius veiksmo žodžius vartojame?

Pamokos vieta:

Karoliniškių seniūnija, Pasakų parkas
Panašios pamokos
Visos pamokos
Kaip naudotis?